Aktualności

Unia Europejska wyłoży 17 mln zł na bazę wiedzy o zmianach klimatu

18-08-2017, 11:09

Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – na podstawie podpisanej 18 sierpnia umowy z NFOŚiGW. Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

Efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia) a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań:

  • zbudowanie bazy wiedzy (w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych);
  • utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy (w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści);
  • wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;
  • szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy.
  • opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);
  • utworzenie systemu wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania SPA 2020;
  • dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na owe skutki.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Projekt jest zgodny z celami planów i strategii krajowych i europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych, w tym między innymi SPA 2020 oraz Europa 2020.

.