Aktualności

NFOŚiGW włączy się w rządowy program „Mieszkanie +”

05-09-2017, 11:47

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace nad przygotowaniem instrumentów wspierających budowę energooszczędnych domów drewnianych – zapowiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, podczas odbywającej się 4 września 2017 r. w Ministerstwie Środowiska konferencji pn. „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego”.

Była to okazja do przedstawienia możliwości finansowania rozwoju budownictwa drewnianego i energooszczędnego, do czego przygotowuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Branżowe spotkanie w resorcie środowiska wpisywało się pośrednio w rządowy program „Mieszkanie +”.

Promowanie i wspieranie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego istotnie przyczynia się do realizacji celów NFOŚiGW w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a tym samym sprzyja ochronie środowiska. – Budowa domu murowanego wiąże się ze zużyciem cementu, przy którego produkcji emituje się znaczne ilości CO2. Natomiast drewno to ekologiczny materiał budowlany, magazynujący CO2, zatem wykorzystanie go zwielokrotnia efekt ekologiczny – mocno zaznaczył podczas konferencji Wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Michalski.

Członek Zarządu NFOŚiGW dodał także, że NFOŚiGW chce wspierać przedsięwzięcia zlokalizowane w słabiej rozwiniętych regionach kraju mając na uwadze, że przeznaczone na ten cel środki, obok walorów ekologicznych, odgrywają ważną rolę w procesie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Konferencja „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego” odbyła się z udziałem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko, Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska Dariusza Grylaka oraz parlamentarzystów i przedstawicieli przedsiębiorców.

W celu wzmocnienia działań na rzecz rozwoju drewnianego budownictwa w Polsce Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisali list intencyjny. Obie strony wyrażają w nim gotowość do podjęcia współpracy merytorycznej w ramach projektu „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.

 

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Źródło: Ministerstwo Środowiska
powrót
do góry