Aktualności

NFOŚiGW na POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu

12-10-2017, 09:10

Dzień informacyjno-szkoleniowy z udziałem kilkuset obecnych i przyszłych beneficjentów, seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej, konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, a także trzy panele dyskusyjne dotyczące: innowacji, wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, współpracy transgranicznej z Ukrainą – to propozycje przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, które odbędą się 17-19 października 2017 r. w Poznaniu.

W tym roku Narodowy Fundusz zaprasza do pawilonu 15 na terenie poznańskich targów, gdzie przygotowana zostanie edukacyjno-informacyjna ekosfera dla odwiedzających. Zapisy na funduszowe szkolenia – po przyjęciu kilkuset zgłoszeń – zostały już zamknięte, ale wstęp na seminarium i panele dyskusyjne jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Jak zostać beneficjentem NFOŚiGW?

Pięć szkoleń Fundusz zaplanował w przeddzień targów, 16 października od godz. 10:00. Zainteresowani pozyskaniem środków z NFOŚiGW oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zapisali się na tematyczne spotkania dotyczące: oferty finansowanej i wsparcia doradczego z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, wnioskowania o dofinansowanie z programu LIFE w ramach podprogramów na rzecz środowiska i klimatu, kompleksowego wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz unijnej pomocy w obszarze poprawy jakości środowiska miejskiego i gospodarki odpadami komunalnymi. Szkolenia poprzedzi wprowadzające spotkanie z przedstawicielami władz Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Banku Ochrony Środowiska oraz NFOŚiGW.

Naukowcy o gospodarce wodno-ściekowej

Tego samego dnia (16 października) Fundusz zaprasza w godz. 13:00-16:00 na otwarte seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” z udziałem reprezentantów polskich biur projektowych, firm producenckich i wykonawczych, posiadających doświadczenie w realizacji inwestycji, które będą omawiane przy tej okazji. Celem organizowanego wydarzenia jest zidentyfikowanie zagadnień i obszarów, w których możliwe i zasadne jest wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym. Będzie to też okazja do dyskusji o problemach związanych z rozwojem nowych technologii, trudnościach we wdrażaniu proponowanych rozwiązań czy pozyskiwaniu zamówień. Jest to niezwykle ważne wobec realizowanych i planowanych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce, a NFOŚiGW rozważa również możliwości wsparcia tego typu przedsięwzięć na terenie Ukrainy i Białorusi, leżących w zlewni rzeki Bug.

Spotkanie Zarządu z mediami

Jak co roku, Zarząd NFOŚiGW, podczas targów POL-ECO SYSTEM spotka się także z mediami. Podczas konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek, 17 października o godz. 10:00 zostaną przedstawione kierunki odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Będą więc podsumowania, plany i perspektywy, ale nie tylko. Tym razem konferencja stanie się też okazją do ogłoszenia laureatów pierwszej edycji konkursu pn. „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”. Ustanowiono go w celu upowszechniania i promowania wiedzy na temat proekologicznej działalności Funduszu poprzez wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność, dokonania i osiągnięcia NFOŚiGW w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii. Akredytacje na konferencję prasową zbierane są mailowo ().

Porozmawiajmy o innowacjach

Ważną formą aktywności Narodowego Funduszu na tegorocznych targach branżowych w Poznaniu, będą panele dyskusyjne: dwa pierwsze zostaną przygotowane jeszcze 17 października, a trzeci – dzień później, 18 października.

„NFOŚiGW wspiera innowacje” – to tytuł wtorkowego spotkania, które odbędzie się w godzinach 14:30-17:00. Rozmawiać na ten temat będą: prof. Tomasz Popławski (członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW), Artur Michalski (Zastępca Prezesa NFOŚiGW), Izabela Ratman-Kłosińska (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych), Aleksander Sobolewski (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), Sebastian Bodzenta (Prezes BOŚ – Eko Profit S.A.) oraz przedstawiciel spółki „Procesy Inwestycyjne”. Dyskusję moderować będzie Krystian Szczepański (IOŚ).

Równolegle (w tych samych godzinach, ale w innej sali na terenie pawilonu 15) toczyć się będzie debata pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – założenia, realizacje, zamierzenia rozwojowe projektu”, prowadzona przez Wacława Bilnickiego (NFOŚiGW). Udział w spotkaniu zapowiedzieli: Anna Żyła (Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Lidia Wolska (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz reprezentant Ministerstwa Energii.

Ostatnie panelowe spotkanie – pn. „Osiągnięcia i perspektywy współpracy transgranicznej z Ukrainą w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ściekowej z udziałem NFOŚiGW” – odbędzie się w środę w godz. 12:00-13:30. Wojciech Stawiany (NFOŚiGW) będzie moderować rozmowy między uczestnikami, którymi będą: Mariusz Gajda (Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), Kazimierz Kujda (Prezes Zarządu NFOŚiGW), Anna Czyżewska (Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW), Leszek Buller (Dyrektor Centrum Projektów Europejskich), Leszek Karski (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), Ruslan Hrechanyk (Dyrektor Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych, Urząd Lwowskiego obwodu administracyjnego), Dmytro Vankovych (Wodociągi Lwowskie).

Tutaj też nie zabraknie NFOŚiGW

Zarząd Narodowego Funduszu, a także eksperci i specjaliści będą ponadto uczestniczyć w oficjalnym otwarciu Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (17 października) oraz w dniu norweskim (18 października), szczególnie w kontekście zaprezentowania rezultatów wybranych przedsięwzięć beneficjentów NFOŚiGW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Specjalnie na targi przygotowywany jest też przez pracowników NFOŚiGW pierwszy numer nowego kwartalnika, którego celem będzie informowanie szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza beneficjentów, o działalności Narodowego Funduszu.

.

powrót
do góry