Aktualności

Wyróżnienie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10-10-2017, 08:57

W trakcie Gali Jubieluszowej Święta Pracowników z okazji  90-lecia Grupy Azoty S.A., która odbyła się w Tarnowie 6 października 2017 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został uhonorowany  okolicznościowym medalem  “Zasłużony dla Grupy Azoty S.A.” Odznaczenie wręczane przez  Prezesa Grupy dr Wojciecha Wardackiego odebrał –  w imieniu Prezesa NFOŚiGW dr inż. Kazimierza Kujdy – Dominik Bąk , Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.  

Obchodzące 90-lecie działalności Azoty to bardzo ważna część historii polskiej chemii oraz pokoleń ludzi, którzy ją tworzyli, budowali i produkowali niezbędne dla polskiej gospodarki i rolnictwa substancje chemiczne, w szczególności nawozy sztuczne.  Ludzie ci, na przestrzeni niemal wieku, realizowali i nadal wdrażają  ideę: “Chemia – żywi – leczy – buduje”.

W rozwój koncernu oraz całej polskiej chemii wpisują się zarówno profesorowie, inżynierowie, ekonomiści,  jak i technicy-aparatowi, energetycy, czy pomiarowcy. Zręby pierwszych zakładów tworzyły osoby niezwykle zasłużone dla państwowości II Rzeczypospolitej: prof. Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier, minister przemysłu i  handlu, minister  skarbu, a także twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Obecnie Zakłady Grupy Azoty S.A. wdrażają innowacyjne, energo- (i zasobo-) oszczędne techniki  i technologie; realizują zasady zrównoważonej produkcji, która charakteryzuje się bezpiecznym prowadzeniem procesów technologicznych oraz minimalizacją oddziaływania na otoczenie. Spółki grupy wdrażają program “Responsible Care”, w Polsce znany pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”, będący międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego. Jego celem jest ciągłe dążenie do poprawy
w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, jak również otwartość komunikowania
w tym zakresie.

NFOŚiGW wspiera tego rodzaju proekologiczne działania.  Zakłady Grupy Azoty S.A.  są i były naszymi beneficjentami,  na przyład przy realizacji takich projektów, jak: Gospodarcze wykorzystanie popiołów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (POIiŚ), Budowa instalacji redukcji NOx na kotłach PO-215 nr 4 i 5 w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. (POIŚ), Modernizacja procesu syntezy amoniaku w Zakładach Chemicznych Police S.A. (pożyczka NFOŚiGW).

.

powrót
do góry