Aktualności

Ponad 58 mln zł przekaże NFOŚiGW na modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego Jaworzna

03-11-2017, 11:58

Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 111 mln zł, z czego 58 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego budżetu.

Umowę na dofinansowanie śląskiej inwestycji 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie – Prezes Zarządu Józef Natonek i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.  

Projekt o całkowitej wartości 111 983 128,69 zł otrzyma dotację w kwocie 58 303 261,71 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie realizowany na terenie aglomeracji Jaworzno do końca 2020 r. Obejmie następujące działania: modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb (Q = 125.000 RLM), budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (63,07 km) oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej (35,58 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 6000 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

.

powrót
do góry