Aktualności

Ostatnie dni zgłoszeń na szkolenia dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

22-11-2017, 10:00

Narodowy Fundusz Och rony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na jedno ze szkoleń
dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 (link przekierowujący do ogłoszenia konkursowego)

Termin do wyboru:

27 listopada 2017r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

7 grudnia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

Miejsce: NFOŚiGW, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Termin zgłoszeń na szkolenie 27.11.2017 przedłużony do dnia 24 listopada o godz. 12.00.

Termin zgłoszeń na szkolenie 7.12.2017 upływa  dnia 4 grudnia o godz. 12.00.

Zgłoszenia pojedynczo dla każdej osoby za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do formularza)

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

 

UWAGA:

brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.3.2 27.11.2017.pdf
program szkolenia 1.3.2 27.11.2017.pdf - (342,52 KB) Program szkolenia 27.11.2017
program szkolenia 1.3.2 7.12.2017.pdf
program szkolenia 1.3.2 7.12.2017.pdf - (342,34 KB) Program szkolenia 7.12.2017

.