Aktualności

Międzynarodowa konferencja poświęcona finansowaniu efektywności energetycznej

01-12-2017, 14:04

30 listopada 2017 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie”. Zgromadziła grono ekspertów z kraju i zagranicy zajmującymi się finansami, efektywnością energetyczną oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzrost inwestycji w efektywność energetyczną z wykorzystaniem zarówno funduszy publicznych jak i prywatnych. Konferencja stanowiła świetną okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami, pomysłami i projektami w tej dziedzinie, jak też do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.

W pierwszej części naświetlone zostało szersze tło uwzględniające perspektywę Komisji Europejskiej i  Inicjatywy Finansowej UNEP. Pani Margot Pinault z Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE przedstawiła politykę i kierunki działania Unii Europejskiej dotyczące efektywności energetycznej, podkreślając przy tym, iż wpisują się one w realizację ogólnych celów europejskich oraz zapisów pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (tzw. „pakiet zimowy”).  Działania w zakresie efektywności energetycznej przynoszą konkretne korzyści w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, zdrowie, bezpieczeństwo energetyczne oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Reprezentanci ministerstw z Polski, Czech, Słowacji i Litwy zaprezentowali rodzaje inwestycji i sposoby finansowania efektywności energetycznej w tych krajach.

Dalsza część konferencji miała charakter warsztatowy - podzielona była na sesje tematyczne, kiedy to uczestnicy konferencji mogli zadać pytania panelistom oraz skomentować ich wypowiedzi. Podczas dwóch równoległych sesji zastanawiano się, co należy i można zrobić, żeby efektywność energetyczna była bardziej atrakcyjna dla inwestorów oraz w jaki sposób zainteresować szerszy krąg odbiorców i spopularyzować kontraktowanie efektu energetycznego (EPC).

W czasie kolejnych sesji szczególną uwagę poświęcono sposobom poprawy efektywności energetycznej w dwóch kluczowych sektorach: budownictwie i przemyśle. NFOŚiGW mógł pochwalić się stosowanymi instrumentami finansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz systemem doradztwa energetycznego w tym zakresie.

Podsumowując konferencję stwierdzono, iż konieczna jest dalsza dyskusja, wymiana dobrych praktyk i koordynacja działań mających na celu zwiększenie oszczędności energii poprzez wzrost inwestycji oraz kreowanie nowych instrumentów finansowych.

Konferencję zorganizowała Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Inicjatywą Finansową UNEP.

Wszystkie prezentacje, omawiane podczas konferencji, będą dostępne na stronie internetowej wydarzenia: https://ec.europa.eu/energy/en/events/financing-energy-efficiency-poland-czech-republic-slovakia-and-lithuania

.

powrót
do góry