Aktualności

Program edukacyjny „Droga do czystego środowiska” ze wsparciem unijnym

01-12-2017, 14:29

 

Reportaże interwencyjne pokazujące przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska, informator, a także warsztaty i konsultacje dla organów sądowych, ścigania i kontroli – to elementy edukacyjno-promocyjnego programu „Droga do czystego środowiska”, który Unia Europejska dofinansuje kwotę blisko 5,2 mln zł. Przedsięwzięcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska będzie kosztowało ponad 6 mln zł.

Działania projektowe potrwają do końca przyszłego roku i obejmą w sumie 10 mln osób. Umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podpisano -- obecności Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka  -- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 listopada br. Strony umowy były: NFOŚiGW, reprezentowany przez Romana Wójcika, Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Janusza Topolskiego, p.o. Głównego Księgowego NFOŚiGW oraz Skarb Państwa – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, z ramienia którego obecny był Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Strategicznym celem projektu „Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” jest promowanie postaw ekologicznych oraz podnoszenie świadomości środowiskowej ogółu społeczeństwa, w tym organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli, a także wypracowanie wspólnego podejścia do prowadzenia działań służących zwalczaniu tzw. szarej strefy w obszarze odpadów.

Na przedsięwzięcie złożą się takie działania, jak: reportaże interwencyjne oraz informator, warsztaty i konsultacje, kierowane do organów sądowych, ścigania i kontroli. Reportaże – emitowane w telewizjach regionalnych oraz na portalu dedykowanym projektowi – będą pokazywały przypadki niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska oraz przykłady działań Inspekcji Ochrony Środowiska w celu wzmocnienia wrażliwości obywateli na konieczność ochrony środowiska oraz informowania o działaniach prowadzonych przez Inspekcję. Z kolei celem warsztatów będzie wypracowanie jednolitego sposobu współpracy IOŚ z organami ścigania i kontroli w zakresie przestępstw przeciwko środowisku w zakresie gospodarki odpadami. Powstanie też informator, w formie pytań z odpowiedziami, który będzie stanowić kompendium wiedzy, ułatwiające prowadzenie przez wyżej wymienione instytucje spraw z zakresu walki z szarą strefą.

.

powrót
do góry