Aktualności

Konferencje NFOŚiGW w Zwierzyńcu : „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze”

01-12-2017, 13:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić, w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, na konferencję:

„Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej w tym efektywności energetycznej  i OZE.

Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w powiecie zamojskim.

W trakcie konferencji swoje prezentacje przedstawią przedstawiciele NFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Zamojskiego Klastra Energii oraz przedsiębiorstw działających na terenie zamojszczyzny, w tym   zrzeszonych w Unii Szefów Firm Zamojszczyzny współpracującej z NFOŚiGW przy organizacji tego wydarzenia.

Konferencje pn. „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” to cykl spotkań, których tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia związane z efektywnością energetyczną  i OZE.

Już dziś Konferencje funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Nasze cykliczne wydarzenia gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Zwierzyńcu

Lokalizacja: Sonata. Restauracja, noclegi - ul. Biłgorajska 3,

22-470  Zwierzyniec.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej znajduje się link do strony z formularzem zgłoszeniowym, gdzie prosimy o dokonanie stosownej rezerwacji uczestnictwa: http://doradztwo-energetyczne.eu

 Konferencja realizowana jest w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Pliki do pobrania

agenda zwierzyniec.pdf
agenda zwierzyniec.pdf - (1005,49 KB) Agenda Konferencji w Zwierzyńcu

.

powrót
do góry