Aktualności

NFOŚiGW wesprze odnowę zabytkowego ogrodu w Łazienkach Królewskich

23-03-2018, 13:22

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 703 154,00 zł na rewitalizację zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego.

Umowa w tej sprawie 22 marca br. została podpisana w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król i Zastępcę Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Hannę Jung-Migdalską. Porozumienie przewiduje przywrócenie walorów przyrodniczych południowej części zabytkowego ogrodu rosnącego wokół Pałacu Myślewickiego. Jest to miejsce historyczne i reprezentacyjne, m. in. dlatego odbywają się tam często spotkania przedstawicieli placówek dyplomatycznych z członkami polskiego rządu.

Wśród zaplanowanych działań przewidziane jest uporządkowanie obecnie rosnącego drzewostanu, szczególnie wycięcie jego zamierającej części, która może stwarzać zagrożenie dla spacerowiczów. Realizacja zadania pozwoli także odrestaurować i lepiej zadbać o pozostały drzewostan, zwłaszcza wiązy, dęby i kasztanowce. Przewidziane są ponadto nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin oraz zakup sprzętu potrzebnego do pielęgnacji roślin. Cały projekt, który będzie trwał do 30 listopada 2019 r., prowadzony jest przy akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt całkowity prac konserwatorskich wyniesie 781 283,00 zł.

– Udało nam się w ubiegłym roku, dzięki pomocy Narodowego Funduszu, wykonać prace przed Pałacem Myślewickim od strony wejściowej. Teraz będziemy mogli podjąć prace od strony południowej, na tyłach obiektu. W pałacu odbywa się wiele ważnych spotkań, organizowanych na przykład przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc widok na ogród jest bardzo istotny – wyjaśniła Zastępca Dyrektora warszawskich Łazienek, Hanna Jung-Migdalska.

– Gratulujemy i z przyjemnością obejrzymy efekty rewitalizacji tego szczególnego miejsca w Łazienkach Królewskich – powiedziała Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król, dodając, że Narodowy Fundusz zawsze chętnie wspiera projekty, które mają walor ekologiczny, ale zarazem także społeczny czy kulturalny. 

Dofinansowanie przez  NFOŚiGW renowacji ogrodu w Łazienkach Królewskich odbędzie się w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej – Część. 1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Jego głównym celem – zgodnie z polityką realizowaną przez Ministerstwo Środowiska – jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń), a także wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej, służących ochronie przyrody.

.