Aktualności

Trwa VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny z udziałem przedstawicieli NFOŚiGW

17-04-2018, 08:02

W obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Ministra Energii Krzysztof Tchórzewskiego 16 kwietnia 2018 r. rozpoczął się w Gdańsku VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny (OSG). W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Prezes Kazimierz Kujda oraz Wiceprezes Anna Ewa Król.

W dwudniowym Szczycie Energetycznym (16-17 kwietnia 2018 r.), który przebiega pod hasłem „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”, biorą udział także reprezentanci Państw Basenu Morza Bałtyckiego: Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Stefan Gullgren, Ambasador Republiki Finlandii w Polsce Hanna Lehtinen i Ambasador Królestwa Danii w Polsce Egberg Mikkelsen. Europejskie Centrum Solidarności, gdzie odbywa się OSG GDAŃSK 2018, gościło niemal wszystkich najważniejszych przedstawicieli rynku energii i ciepła w kraju.

W wystąpieniu inauguracyjnym Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wskazał najważniejsze zadania, które obecnie stoją przed polską energetyką. Zaliczył do nich przede wszystkim tworzenie i budowanie krajowego rynku mocy, prace nad certyfikacją producentów mocy, a także dalszą dywersyfikację dostaw energii. Odbierając nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki” szef resortu energii podziękował za to szczególne wyróżnienie i dedykował je wszystkim swoim współpracownikom.

Podczas sesji plenarnej Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił z kolei nie tylko konieczność intensyfikacji skutecznych działań walki ze smogiem, ale także stałej dbałości o środowisko w trakcie odpowiedzialnego rozwoju polskiej energetyki i gospodarki.

Natomiast Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, który również odebrał wyróżnienie – „Bursztyn Polskiej Energetyki”, wskazał na znaczenie i rangę inwestycji prowadzonych obecnie w polskiej energetyce w kontekście zmian własnościowych rynku wytwarzania mocy.

Jedna z debat, która odbyła się pierwszego dnia OSG GDAŃSK 2018 pn. „Ciepło, kogeneracja i efektywność energetyczna – Polska bez smogu”, przebiegała pod znakiem prezentacji działań eliminujących smog z naszej rzeczywistości, a także dalszych zamierzeń w tym zakresie.

W toku dyskusji Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda zaprezentował konkretne działania w tym obszarze prowadzone przez Narodowy Fundusz wspólnie ze wszystkimi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podkreślił, że działaniem o fundamentalnym znaczeniu jest jak najszersze dotarcie z pomocą do indywidualnych gospodarstw i wsparcie ich w ramach realizowanych programów w walce ze smogiem. – To nie tylko ocieplenie budynków, czy wymiana okien, to także wymiana źródeł ciepła oraz wprowadzanie elementów OZE – powiedział Prezes Kujda. Zaakcentował również, że największe dotacyjne wsparcie otrzymają osoby objęte ubóstwem energetycznym.

Tymczasem Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko akcentował konieczność wsparcia mieszkańców niewielkich gmin i wiosek. Dzięki wspólnie realizowanemu – na zasadzie partnerstwa – projektowi stanie się to łatwiejsze i bardziej skuteczne.

Ważnym ogniwem walki ze smogiem jest także Bank Ochrony Środowiska, którego Prezes Zarządu Bogusław Białowąs, biorący udział w debacie, podkreślił: – Misją naszego banku jest wspieranie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, nie tylko przedsiębiorców, ale także mieszkańców indywidulanych, których dotyka problem smogu.

Podczas debaty poruszano również kwestie tzw. pakietu zimowego i jego skutków dla rozwoju polskiej energetyki.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny to coroczne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki w celu przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki Unii Europejskiej.

.

powrót
do góry