Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE 2018 na Stadionie Narodowym już w środę

24-04-2018, 09:24

Udział w konferencji organizowanej po raz jedenasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale także szansą na poznanie realizowanych projektów i możliwość wymiany doświadczeń z beneficjentami. Następnego takiego wydarzenia można spodziewać się dopiero w przyszłym roku.

Celem spotkania będzie prezentacja możliwości pozyskania środków na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu oraz wymiana doświadczeń. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Tym z Państwa, którym nie udało się zapisać na konferencję lub nie mogą być z nami podczas tego wydarzenia, uprzejmie przypominamy, że sesję ogólną Dnia Informacyjnego LIFE w dniu 25 kwietnia br. będzie można zobaczyć on-line pod linkiem: Dzień Informacyjny LIFE 2018

Początek o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy !

Zarejestrowane zostaną również trzy sesje tematyczne, które zaplanowaliśmy dla Państwa w tym dniu. Będą one opublikowane na naszej stronie internetowej.

Dzień Informacyjny LIFE 2018 odbędzie się z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjentów Programu LIFE.

W programie konferencji przewidziana jest najpierw sesja ogólna, a potem trzy spotkania tematyczne. Ta pierwsza skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze 2018 i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i poznają drogę projektu od kwalifikacji do podpisania umowy. Przewidziano tu również omówienie oferty programowej wsparcia polskich wnioskodawców w ramach krajowego programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”. Z kolei spotkania tematyczne będą szansą na szczegółowe zapoznanie się z takimi zagadnieniami, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE, LIFE dla Informacji i Zarządzania, ochrona przyrody na rzecz klimatu w przedsięwzięciach LIFE. Nie zabraknie rzetelnych prezentacji beneficjentów programu. Swoje wystąpienia zaplanowali między innymi: firmy – Flukar Sp. z o.o. i Investeko S.A. oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Biebrzański Park Narodowy.

Prezentacjom i dyskusjom będą towarzyszyły stoiska, na których będą prezentowane projekty LIFE oraz punkty informacyjne innych programów funkcjonujących w Polsce (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network oraz Bank Ochrony Środowiska).

Nowości i terminy w naborze 2018

Unijny Program LIFE obejmuje dwa obszary. Podprogram na rzecz Środowiska skupia się na takich priorytetach, jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. Natomiast podprogram na rzecz Klimatu dotyczy następujących zagadnień: ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

 

Procedura składania wniosków w naborze 2018 w ramach podprogramu Środowisko została uproszczona do dwóch etapów. Pierwszym będzie złożenie „koncepcji” (concept note) o objętości około 10 stron, co pozwoli potencjalnym beneficjentom zaoszczędzić czas i zasoby. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów Komisji Europejskiej, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali. Obowiązujące i ważne w tym przypadku terminy to: połowa czerwca 2018 r. – złożenie koncepcji, październik 2018 r. – informacja KE o zakwalifikowanych wnioskodawcach, styczeń 2019 r. – składanie pełnych wniosków.

Jeśli chodzi o podprogram Klimat, to procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą musieli przygotować od razu pełne wnioski i złożyć je we wrześniu 2018 r.

Od stycznia do czerwca 2019 r. Komisja Europejska planuje ocenę i rewizję wszystkich wniosków, a w lipcu – podpisywanie umów o dofinansowanie tak, aby w drugiej połowie przyszłego roku mogły rozpocząć się wybrane przedsięwzięcia.

Wskazówki dla wnioskodawców

Program LIFE, wdrażany bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej, ma swoją specyfikę i wymagania. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej. To oznacza, że przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować swoim zasięgiem dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska (objęte unijnymi dyrektywami).

Inny wymóg, z którym trzeba się zmierzyć, to innowacyjność przedsięwzięcia. Chodzi o przetestowanie nowych pomysłów mogących przyczynić się do rozwiązania istotnego problemu środowiskowego. Zakres tematyczny projektów dotyczyć może na przykład ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów, tj. gleb, lasów, zarządzania substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony przed hałasem, a także poprawy jakości powietrza, w tym na obszarach miejskich.

Kto może złożyć wniosek w Programie LIFE?

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Jest to więc szansa na przykład dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy środowiskowe i klimatyczne. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

W załączeniu znajdują się szczegółowe programy tegorocznej sesji ogólnej oraz sesji tematycznych Dnia Informacyjnego LIFE 2018, a wszelkie aktualności dotyczące programu publikowane są na stronie: (Link do strony)

Pliki do pobrania

program sesji ogolnej-logo di life 2018.pdf
program sesji ogolnej-logo di life 2018.pdf - (450,48 KB) program sesji ogólnej
sesje tematyczne di2018 pl.pdf
sesje tematyczne di2018 pl.pdf - (302,97 KB) sesje tematyczne

.

powrót
do góry