Aktualności

NFOŚiGW wesprze starania Pabianic o czyste powietrze

15-05-2018, 09:26

Blisko 21 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma pabianicka spółka Zakład Energetyki Cieplnej na projekt wykonania instalacji odsiarczana i odazotowania spalin w Ciepłowni Miejskiej Konstantynowska w Pabianicach umożliwiający dostosowanie obiektu do nowych norm z zakresu ochrony środowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 r. i pochłonie ponad 34 mln zł.

Przekazanie środków finansowych stało się możliwe dzięki programowi priorytetowemu NFOŚiGW Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, który wpisuje się w ekologiczne zadania realizowane przez Ministerstwo Środowiska. Umowę finansującą armaturę podpisali 10 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Pabianicach Florian Wlaźlak.

Wykonanie instalacji oczyszczania spalin dla źródeł produkcji ciepła – kotłów wodnych WR-25 pracujących w ww. ciepłowni pozwoli dostosować emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do wymogów emisyjnych (zgodnie z przepisami wynikającymi z Konkluzji BAT dotyczącymi dużych obiektów spalania, opublikowanymi w dniu 17 sierpnia 2017 r., które będą obowiązywać po wygaśnięciu derogacji, tj. od 1 stycznia 2023 r.). Prace w ramach projektu mają potrwać do grudnia 2021 r., a planowany efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty pod koniec 2022 r. spowoduje ograniczenie emisji: dwutlenku siarki o 147,103 Mg/rok, tlenków azotu o 10,509 Mg/rok, pyłów o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometra o 59,204 Mg/rok oraz tlenku węgla o 12,601 Mg/rok.

Przedsięwzięcie wpisuje się istotnie w szereg działań antysmogowych w Polsce. Jego koszt całkowity oszacowano na 34 271 736 zł, uwzględniając dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 20 892 900 zł.

.

powrót
do góry