Aktualności

Narodowy Fundusz na EUSEW 2018 w Brukseli

11-06-2018, 09:13

7 czerwca 2018 roku w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week) odbyła się sesja pt. „Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions” współorganizowana przez NFOŚiGW oraz ZZP.

Podczas tegorocznego EU Sustainable Energy Week (4-8 czerwca) przebiegającego pod hasłem Lead the Clean Energy Transition omawiano  między innymi potrzebne zmiany w systemach zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód na poziomach lokalnym, krajowym, a także całej Wspólnoty. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców, Katolicki Uniwersytet Leuven i Uniwersytet w Aalborgu wspólnie zorganizowały sesję oraz debatę „Shaping an integrated market with hot findings and cool solutions” poświęconą  możliwościom oszczędności energii w budownictwie poprzez głęboką termomodernizację, analizie obecnej sytuacji sektora ciepłowniczego z uwzględnieniem szczególnej sytuacji w Polsce, a także prezentującą innowacyjne projekty europejskie w tym zakresie.

Paneliści: Maciej Mijakowski z Politechniki Warszawskiej, Christian Schnell ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Thomas Nowak z Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, Philip Geyer
z Katolickiego Uniwersytetu Leuven przedstawili potencjał oszczędzania energii, a także bariery związane z zastosowaniem najnowszych technologii oraz termomodernizacji budynków. Przy wyborze optymalnych rozwiązań, szczególnie na poziomie krajowym należy wziąć pod uwagę wiele czynników środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych, w tym zagrożenie ubóstwem energetycznym.

Brian Vad Mathiesen z Uniwersytetu w Aalborgu podkreślił, że efektywność energetyczna powinna być priorytetem, niestojącym w sprzeczności z rozwojem efektywnych systemów ciepłowniczych.

W podsumowaniu sesji Paul Hodson, szef działu efektywności energetycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na bardzo ważną rolę w kształtowaniu zintegrowanych rynków energii elektrycznej i ciepła nie tylko poprzez technologie, ale także dzięki ramom regulacyjnym i politycznym. Do takich należą krajowe plany na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, które mają być przygotowane w ramach Unii Energetycznej przez państwa członkowskie do końca tego roku.

 

Załącznik w j. angielskim:

 

.

powrót
do góry