Aktualności

Odwołanie konferencji NFOŚiGW w Świdnicy: „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze”

13-09-2018, 07:43

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, konferencja pt. „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Świdnicy nie odbędzie się w dniu 17 września 2018 r.

 

Wydarzenie zostanie zorganizowana w innym terminie. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy
z Duszpasterstwem Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji:

„Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej w tym efektywności energetycznej  i OZE.

Już dziś wydarzenia organizowane w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Nasze cykliczne wydarzenia gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku.

Lokalizacja: Hotel Mercury, ul. Kotlarska 11, Świdnica

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej znajduje się link do strony z formularzem zgłoszeniowym, gdzie prosimy o dokonanie stosownej rezerwacji uczestnictwa:

http://doradztwo-energetyczne.eu/swidnica/

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

.

powrót
do góry