Aktualności

NFOŚiGW wesprze termomodernizację obiektów o znaczeniu społecznym i historycznym

01-10-2018, 15:03
od lewej stoją: Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz; Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Fot. NFOŚiGW/K.K
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz; Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda; Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Dr...
od lewej stoją: Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz; Rzecznik Prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik; Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Fot. NFOŚiGW/K.K
Dyrektor Departamentu Sebastian Nowak; Zastępca Prezesa NF Artur Michalski; Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz; Prezes NF Kazimierz Kujda; Inspektor NF Marika Lewandowska; Ks. Dr Łukasz Gołębiewski;...
od lewej siedzą: Zastępca Prezesa NFOŚiGW Anna Król; Ks. Zbigniew Swatek. Fot. NFOŚiGW/K.K
od lewej stoją: Zastępca Prezesa NFOŚiGW Anna Król; Ks. Zbigniew Swatek. Fot. NFOŚiGW/K.K
od lewej siedzą: Zastępca Prezesa NFOŚiGW Anna Król; Ks. Zbigniew Swatek. Fot. NFOŚiGW/K.K

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,5 mln zł dotacji dwóm prawnym podmiotom kościelnym na gruntowne ocieplenie ich budynków, a tym samym zmniejszenie w nich zużycia energii. Termomodernizacji zostaną poddane budynki Caritas w Wyrozębach-Podawce oraz zabytkowe obiekty Parafii w Batorzu pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW dla obu tych beneficjentów zostanie przekazane w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Cz. 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Centrum charytatywno-opiekuńcze w Wyrozębach- Podawce

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł na projekt pn. Ograniczenie zużycia energii w budownictwie – kompleksowa termomodernizacja budynków powstającego Centrum charytatywno-opiekuńczego w m. Wyrozęby-Podawce. Umowa potwierdzająca dofinansowanie została podpisana w siedzibie NFOŚiGW 28 września br. Sygnował ją Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, a ze strony Beneficjenta podpis złożył Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Łukasz Gołębiewski. W uroczystości wziął udział Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz, a także Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski.

W planie realizacji projektu przewidziano przede wszystkim ocieplenie przegród budowlanych (stropu, stropodachu i ścian zewnętrznych) o łącznej powierzchni ok. 730 m2 oraz wstawienie nowych okien i drzwi o powierzchni 23,8 m kw. Równolegle zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach: montaż dwóch gruntowych pomp ciepła i wodnego ogrzewania podłogowego na powierzchni 725 m kw. Zmodernizowana zostanie także instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i oświetlenie wewnętrzne. W obu obiektach zaplanowany jest montaż energooszczędnego oświetlenia LED (łącznie 163 punktów świetlnych). Remont będzie także związany z wykonaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej (OZE) dla obu budynków o mocy 39,65 kW.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. Wykonawca wybrany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego opracuje dokumentacje projektową, a potem nastąpi etap prac wykonawczych. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 714 806 zł,  z czego 1 543 322 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę (171 484 zł) stanowią środki własne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Realizacja projektu przyniesie redukcję emisji CO2 (127,2 Mg/rok), co jako efekt ekologiczny zostanie uzyskane do końca 2020 r. Zmniejszone będzie także zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną w pomieszczeniach (1722, 96 GJ/rok), co również będzie można uznać za składową efektu ekologicznego. Całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2019 r.

– Podpisanie tej umowy jest bardzo potrzebne, ponieważ chodzi o budynki, które – zanim zostały odkupione przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – były mocno wyeksploatowane i podniszczone przez poprzednich użytkowników. W jednej z nieruchomości już w tym roku powstanie dom dziecka, a w drugim budynku ma być zorganizowana rehabilitacja seniorów i opieka na osobami przewlekle chorymi  – wyjaśnił po podpisaniu umowy ks. dr Łukasz Gołębiewski.

Obiekty zabytkowe w Batorzu na Lubelszczyźnie

Wcześniej NFOŚiGW przekazał ponad 1,1 mln zł dofinansowania na inwestycję pn. Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I. Umowa przekazania dotacji została podpisana 29 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Annę Król, a ze strony beneficjenta, czyli Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu – przez ks. Zbigniewa Swatka.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 243 946 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW to 1 119 549 zł. W  kosztorysie projektu szczególny jest fakt, że środki własne beneficjenta (124 397 zł) pochodzą ze zbiórki społecznej przeprowadzonej wśród parafian. Prace termomodernizacyjne budynku zabytkowego kościoła obejmą docieplenie sklepienia pod dachem specjalną wełną, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. Ponadto w kościele zainstalowane zostaną nowe źródła ciepła – 2 pompy ciepła o mocy 34 kW każda. Odtworzeniu posadzki (65 m kw.) będzie towarzyszyć zainstalowanie ogrzewania podłogowego.

Gruntowny remont spowoduje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w zabytkowym kościele (posiada on kategorię budynku publicznego), które będzie wynosić 1 494,2 GJ/rok. Podobnie nastąpi zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 87,70 Mg/rok. Osiągnięcia efektu ekologicznego przewidziano na 31 grudnia 2020 r. Prace przy inwestycji zostaną zakończone z końcem marca 2019 r.

– Przekazywanie środków na remonty i termomodernizacje kościołów, zwłaszcza zabytkowych, to działanie bardzo ważne, gdyż w ten sposób chronimy nasze dziedzictwo kulturowe i zarazem dbamy o środowisko. To, co dzięki swojej ciężkiej pracy przekazały nam poprzednie pokolenia, musimy zachować dla kolejnych generacji przynajmniej w stanie nie pogorszonym. Ochrona polskich dóbr kultury i zarazem środowiska naturalnego jest tak samo ważna jak dbałość o sytuację materialną rodzin, ochronę zdrowia, czy budowę infrastruktury – zaznaczyła obecna na uroczystości podpisania umowy Poseł Gabriela Masłowska z Lublina.

.

powrót
do góry