Aktualności

13 listopada zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ - OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji

30-10-2018, 08:07

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wnioskodawców biorących udział w konkursach naboru wniosków w poddziałaniach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020,

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

oraz

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji,

które odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102 w dniu 13 listopada 2018 roku w godz. 8.30 - 15.30

Podczas szkolenia omówiona zostanie instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu dla obydwu poddziałań, pomoc publiczna, metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

Termin zgłoszeń upływa 9 listopada (piatek) o godz. 12.00

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza on-line (zakończono przyjmowanie zgłoszeń).

Poniżej agenda spotkania

Pliki do pobrania

program szkolenia poiis 13.11.2018.pdf
program szkolenia poiis 13.11.2018.pdf - (347,98 KB) Program szkolenia 13 listopada 2018

.

powrót
do góry