Aktualności

Dwanaście paneli eksperckich w EkoSferze w ostatnim dniu POL-ECO SYSTEM

26-10-2018, 10:21

25 października był trzecim i ostatnim dniem Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska  POL-ECO SYSTEM 2018. W sześciu salach EkoSfery, czyli przestrzeni wystawienniczo-konferencyjnej Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW, odbyło się dwanaście paneli eksperckich, które zostały zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA).

Tematyka debat objęła najważniejsze problemy ekologiczne: ochronę powietrza, ochronę klimatu, gospodarkę w obiegu zamkniętym, innowacje i rozwój w ochronie środowiska oraz jej finansowanie. W panelach wzięło udział trzynastu moderatorów oraz ponad czterdziestu panelistów – ekspertów. Audytorium w poszczególnych debatach wynosiło 30-60 osób. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu BOŚ SA, a także goście zza granicy: Carlos Pinerua, Country Manager, World Bank, Poland and the Baltic Countries oraz Robert Kendall, Wiceprezes Zarządu CPL Industries z Wielkiej Brytanii.

Szczegółowa problematyka paneli przedstawiała się następująco:

 • Ekologiczne paliwa węglowe (organizator NFOŚiGW);
 • OZE – moda czy świadomy wybór (organizator NFOŚiGW);
 • Zielone miasta dla zrównoważonej przyszłości (organizator WFOŚiGW w Warszawie);
 • Gospodarka odpadami ważnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (organizator NFOŚiGW);
 • Innowacyjna oczyszczalnia ścieków wdraża gospodarkę o obiegu zamkniętym (organizator NFOŚiGW);
 • Gmina w obiegu zamkniętym – studium przypadku (organizator WFOŚiGW w Białymstoku);
 • Wielokrotne/cyrkularne użytkowanie terenów w gospodarce oobiegu zamkniętym (organizator IETU – Katowice);
 • Ekomariny jako symbioza turystyki i gospodarki odpadami (organizator WFOŚiGW w Olsztynie);
 • Perspektywy współpracy NFOŚiGW z bankami krajowymi i globalnymi (organizator NFOŚiGW);
 • Ekologia – moda czy wsparcie rozwoju biznesu – studia przypadków (organizator BOŚ S.A.);
 • Wykorzystanie przestrzeni podziemnej a Smart City (organizator PIG – PIB);
 • Współczesne metody teledetekcyjne w monitoringu środowiska (organizator IBL).

Na stronie internetowej NFOŚiGW będziemy omawiać w sposób szczegółowy problematykę wybranych debat.

Warto przypomnieć, że wydarzenia w EkoSferze w dniach 22-25 października 2018 r. objęły: uroczystą inaugurację MTOŚ POL-ECO SYSTEM 2018, Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, Dzień Informacyjno-Szkoleniowy NFOŚiGW (w sześciu blokach tematycznych), 28 debat panelowych (w tym siedem szczebla ministerialnego). Odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej NFOŚiGW, spotkanie konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz spotkanie monitorujące realizację projektu doradztwa energetycznego.

W EkoSferze znalazły miejsce stoiska, wystawy i ekspozycje: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Zamówień Publicznych, Banku Ochrony Środowiska SA, WFOŚiGW w Poznaniu, IOŚ – PIB, PIG – PIB, IBL, Lasów Państwowych oraz Energa SA.

W ramach EkoSfery funkcjonowała również ekspozycja pojazdów elektrycznych zorganizowana przez Forum Elektromobilności staraniem NFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowały wystawę 25 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Przestrzeń konferencyjno-wystawienniczą EkoSfera zrealizowaną na targach POL-ECO SYSTEM 2018  w dniach 22-25 października 2018 r. odwiedziło sporo ponad tysiąc osób, w tym przedstawiciele życia politycznego i społeczno-gospodarczego. Przeprowadzano rozmowy, udzielano informacji, konsultacji i wywiadów; zadzierzgnięto nowe znajomości biznesowe, które zapewne zaowocują dobrymi relacjami i projektami. Kilkudziesięciu dziennikarzy miało możność przekazywać informacje o wydarzeniach i poruszanych problemach opinii publicznej; w sposób wszechstronny przybliżono opinii publicznej zagadnienia czystego powietrza, ekologii i zrównoważonego rozwoju – w kontekście rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Przesłanie EkoSfery CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko znalazło żywy oddźwięk zarówno wśród uczestników, jak i w licznych przekazach medialnych.

.

powrót
do góry