Aktualności

Mobilna Ambasada Laudato Si’– NFOŚiGW wspiera inicjatywę Caritas Polska

29-11-2018, 09:58
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król wypowiada się na konferencji ,,Ekologiczne przebudzenie”
Mobilna Ambasada Laudato Si’

Mobilna Ambasada Laudato Si’ to inicjatywa, poprzez którą Caritas Polska przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach chce upowszechniać ekologiczne idee zawarte w encyklice Papieża Franciszka. Przesłanie do uczestników wydarzeń realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia skierował Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Encyklika Laudato SI’ – W trosce o Wspólny Dom stanowi poruszający apel Papieża o ochronę środowiska i jego ratowanie. To wnikliwe spojrzenie na rzeczywistość Ziemi i żyjących na niej stworzeń. Ojciec Święty analizuje szkody dla środowiska wynikające z działania ludzi i bezkrytycznego podporządkowania się ekonomii i technologii, a zarazem promuje nowy refleksyjny, odpowiedzialny i ekologiczny styl życia. Caritas Polska zamierza krzewić te wartości w całej Polsce, przemierzając kraj elektrycznym autobusem nazwanym Mobilną Ambasadą Laudato Si’.

Wspierając inicjatywę Caritas Polska, Prezes Kazimierz Kujda przywołał ekologiczne wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz sformułowania zawarte w liście pasterskim Episkopatu Polski z 8 października 2018 r. Podkreślił, że działalność NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich nawiązuje do papieskiego przesłania w sposób praktyczny. Wymienił dwie istotne i aktualne płaszczyzny działań w tym zakresie: batalię o czyste powietrze oraz edukację ekologiczną. NFOŚiGW wyposażył mobilną ambasadę w materiały informacyjne przybliżające zarówno ekologiczne przesłanie papieskiej encykliki, jak i działalność Narodowego Funduszu.

Inicjatywę Mobilna Ambasada Laudato Si’ zapoczątkowała 28 listopada br. konferencja dla mediów pod hasłem: Ekologiczne przebudzenie, przeprowadzona w siedzibie Caritas Polska. Wzięli w niej udział m.in.: Biskup Wiesław Szlachetka – sufragan gdański i przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, Marian Banaś – szef Krajowej Administracji Skarbowej, Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Daniel Ozon – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska. Spotkanie prowadził Robert Kazimierski, szef Centrum Medialnego Caritas Polska.

Ks. Bp. Wiesław Szlachetka wskazał, że Mobilna Ambasada Laudato Si’, która ma działać co najmniej przez rok, przybliży i upowszechni ekologiczne przesłanie Papieża Franciszka. Inicjatywa stanowi konkretny wkład Kościoła katolickiego w najważniejsze wydarzenie poświęcone światowej polityce klimatycznej, jakim jest 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcanie do „przebudzenia ekologicznego”, czyli zmiany świadomości w tej sferze. Mobilna Ambasada, przemierzając całą Polskę, będzie prezentować nauczanie Kościoła w obszarze ekologii.

Minister Marian Banaś przedstawił najważniejsze elementy działań Krajowej Administracji Skarbowej, które sprzyjają ochronie środowiska. Są to: ulgi podatkowe dla Funduszu Termomodernizacyjnego oraz osób otrzymujących dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze”, kontrole przewozu chemikaliów i innych ładunków zagrażających środowisku, a także obligacje skarbowe limit bond.

Prezes Anna Król zaznaczyła, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to najważniejsze społeczne i cywilizacyjne wyzwania dla Polski. Sprostać im pomaga aktywnie NFOŚiGW poprzez finansowe wspieranie inwestycji proekologicznych. W tym kontekście Zastępca Prezesa NFOŚiGW scharakteryzowała program priorytetowy „Czyste Powietrze”, koncentrując się na kampanii edukacyjno-informacyjnej realizowanej w jego ramach.

Inicjatywa Mobilna Ambasada Laudato Si’ jest realizowana z wykorzystaniem autobusu elektrycznego, który został zakupiony dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Jej Prezes Daniel Ozon podkreślił, że spółka z satysfakcją wpisuje się w ekologiczne działania Kościoła katolickiego. Wymienił działania rozwojowe JSW SA na rzecz ochrony środowiska i klimatu: zagospodarowanie metanu do produkcji energii elektrycznej, nowoczesne koksownictwo, czysty wodór jako paliwo alternatywne. Podkreślił przy tym dobrą współpracę spółki z NFOŚiGW.

Ks. Dyrektor Marcin Iżycki przedstawił sposób realizacji projektu Mobilna Ambasada Laudato Si’. Pojazd ten wyjechał już na ulice Warszawy, aby poprzez stolice diecezji – Częstochowę i Sosnowiec – dotrzeć do Katowic na czas COP24. Ksiądz zwrócił uwagę, że współpracę w ramach projektu zadeklarowały również Kancelaria Prezydenta RP i Ministerstwo Środowiska.

W trakcie konferencji został zaprezentowany film o encyklice Laudato Si’ przygotowany we współpracy z mediami watykańskimi. Jedno z jego haseł brzmi: „Dla wierzących i niewierzących Ziemia jest wspólnym dobrem”.

Warto tutaj dodać, że Caritas Polska realizuje równolegle podobną, patriotyczną inicjatywę Mobilna Ambasada Niepodległej. Ten autobus od wielu dni jest już w trasie.

.

powrót
do góry