Aktualności

Konferencja POWERPOL 2019 z udziałem NFOŚiGW

16-01-2019, 12:20

„Co wydarzy się w energetyce w 2019 roku – perspektywa rządu i przedsiębiorstw” – taki był temat przewodni konferencji POWERPOL 2019, która w dniach 14-15 stycznia br. odbyła się w Warszawie. Uczestniczyli w niej Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. 

Spotkanie zorganizowane pod egidą Ministerstwa Energii otworzył oficjalnie Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Następnie wprowadzenia do obrad i dyskusji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski. Przedstawił on zarys polityki energetycznej Polski na najbliższe lata oraz jej zasadnicze uwarunkowania i cele. Minister podkreślił zarazem, że szczególna rola przypada rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz sposobom magazynowania energii. Postęp w tych właśnie obszarach będzie miał wpływ na stymulację i rozwój rynku energii w Polsce i Europie.

W inauguracyjnym panelu dyskusyjnym wziął udział Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który zapewnił, że już w najbliższych dniach zostanie wznowiony program priorytetowy NFOŚiGW Czyste Powietrze. Zauważył też, że w bieżącym roku, w którym przypada jubileusz 30-lecia istnienia Narodowego Funduszu, obchodzone jest także 30-lecie przekształceń w polskim systemie elektroenergetycznym.

– Z tej perspektywy łatwo dostrzec, jak wielkiego postępu dokonaliśmy nie tylko w ochronie klimatu, ale także w szeroko rozumianej ochronie środowiska – zaznaczył Prezes Kazimierz Kujda. Dodał przy tym, że NFOŚiGW, korzystając w dużej mierze ze środków unijnych, wspiera aktywnie wszystkie przedsięwzięcia, które służą ograniczaniu emisji CO2 do atmosfery, w tym propaguje zwiększanie efektywności energetycznej, kogenerację, czy sieci ciepłownicze. Zostało już zrealizowanych ponad 4000 projektów. Teraz Narodowy Fundusz wspólnie z Ministerstwem Energii zaczyna rozwijać również elektromobilność w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Podczas konferencji POWERPOL 2019 w dyskusjach na temat prognoz dla polskiej energetyki z perspektywy przedsiębiorstw i instytucji rządowych uczestniczył także Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. 

.

powrót
do góry