Aktualności

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

13-02-2019, 11:11

Wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych – na wspieranie projektów z tego właśnie zakresu przeznaczane są środki z programu Sokół. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził 1 lutego 2019 r. szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z trwającym obecnie naborem wniosków do programu Sokół. Przypominamy, że dokumenty można składać w NFOŚiGW do 28 lutego 2019 r. Więcej szczegółowych informacji o samym naborze znajduje się pod adresem: ,,Nabór IV"

Podczas szkolenia 1 lutego 2019 r. aż 60 osób zostało zapoznanych przez ekspertów NFOŚiGW ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi specyfiki programu Sokół. W tym m.in. z różnicami pomiędzy wnioskami o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych, zasadami przygotowania wniosków w zakresie finansowym i merytorycznym oraz dopuszczalności pomocy publicznej.

Zebrani zapoznali się również z ofertą finansową NFOŚiGW adresowaną do tych z przedsiębiorców, którzy zdecydowaliby się na pozyskanie Świadectw Weryfikacji innowacyjnych technologii ETV. Więcej danych na ten temat można znaleźć pod adresem: ,,Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce" .

Ci, którzy nie mieli możliwości dotrzeć na szkolenie w ramach programu Sokół, mogą skorzystać z udostępnionych poniżej prezentacji omawianych podczas ww. spotkania:

1. pp sokol ogolne informacje.pptx
1. pp sokol ogolne informacje.pptx - (885,66 KB) Program Sokół – informacje ogóle
2. pp sokol analiza finansowa.pptx
2. pp sokol analiza finansowa.pptx - (622,03 KB) Program Sokół – ocena finansowa
3. pp soskol pomoc publiczna.pptx
3. pp soskol pomoc publiczna.pptx - (1,55 MB) Program Sokół – pomoc publiczna,
4. pp sokol kryteria oceny.ppt
4. pp sokol kryteria oceny.ppt - (804,5 KB) Pogram Sokół – kryteria oceny, instrukcja wypełniania wniosku
5. pp etv ogolne informacje.pptx
5. pp etv ogolne informacje.pptx - (2,71 MB) Program ETV – informacje ogólne

.

powrót
do góry