Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi

01-04-2019, 15:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w konkursie naboru wniosków POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w godz. 10.00 - 15.00 w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102 

Podczas szkolenia omówiony zostanie m.in. regulamin konkursu, system oceny i procedura oraz kryteria wyboru projektów, wniosek o dofinansowanie, pomoc publiczna oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

Termin zgłoszeń upływa 24 kwietnia br.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza on-line

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Poniżej wstepna agenta szkolenia.

Logo FE

Pliki do pobrania

agenda 2.2 wstepna.pdf
agenda 2.2 wstepna.pdf - (415,9 KB) Wstępna agenda szkolenia

.