Aktualności

Głosowanie na najlepszy projekt LIFE 2019

10-05-2019, 10:30
Jeszcze przez tydzień można głosować na najlepszy projekt LIFE 2019 (projekty zakończone w roku 2018 r). W plebiscycie, w którym o przyznaniu nagrody głównej decyduje głosowanie obywateli, w kategorii projektów przyrodniczych w tym roku dużą szansę na wygraną ma polski projekt pt. Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) zrealizowany przez PTPP „pro Natura”.

Głównym celem projektu było zachowanie krajowych populacji najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, ze szczególnym uwzględnieniem podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Cel ten został osiągnięty poprzez:

  • zabezpieczenie przed zniszczeniem najbardziej zagrożonych stanowisk nietoperzy
  • polepszenie warunków bytowych w najcenniejszych stanowiskach nietoperzy
  • zwiększenie bezpieczeństwa nietoperzy w obrębie schronień, w ich bezpośrednim otoczeniu oraz na trasach przelotów na żerowiska
  • zmianę wizerunku nietoperza w odbiorze społecznym, uświadomienie społecznościom lokalnym, że warto chronić nietoperze, ponieważ są one jednym z bogactw naturalnych regionu
  • zainicjowanie skutecznych mechanizmów ochrony nietoperzy, które działać będą po zakończeniu projektu w oparciu o korzyści jakie właściciele mogą czerpać, dzięki zachowaniu terenów (obiektów) o kluczowym przyrodniczym znaczeniu.
 
W ramach projektu PODKOWIEC+ realizowane były m.in. remonty dachów zabytkowych cerkwii i kościołów, instalacje platform na guano, montaże osłon przeciw drapieżnikom, instalacje zabezpieczeń przed antropopresją, budowy przegród termicznych, a także wiele innych działań, służących zabezpieczeniu i polepszeniu warunków w jakich nietoperze przychodzą na świat i wychowują swoje młode lub zimują. Realizowany na terenie pięciu województw projekt PODKOWIEC+ jest wyśmienitym przykładem projektu łączącego ochronę przyrody z ochroną wartości krajobrazowych, kulturowych i społecznych.
 
Gorąco zachęcamy do głosowania na polski projekt LIFE.
Swój głos oddać można już tylko do 16 maja 2019 na stronie https://www.lifeawards.eu

.

powrót
do góry