Aktualności

Zapraszamy na szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych

06-06-2019, 08:34

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie:

- warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Termin: 17.06.2019 r; godz. 9.00 -15.00; rejestracja od godz. 8:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

Szkolenie jest bezpłatne.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
  • w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 13 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. prowadzi nabór wniosków do programu SOKÓŁ.

Pliki do pobrania

program szkolenia17.06.2019.pdf
program szkolenia17.06.2019.pdf - (334,5 KB) Program szkolenia

.