Aktualności

Finansowanie usuwania folii rolniczych. Spotkanie samorządowców w NFOŚiGW

23-05-2019, 15:30

Przedstawiciele samorządów gminnych rozmawiali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o założeniach nowego pilotażowego programu priorytetowego dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Spotkanie z udziałem Wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka odbyło się w czwartek (23 maja br.) w Warszawie, w siedzibie Funduszu.

Do dyskusji na temat procedury sporządzania i składania wniosków o dofinansowanie, zaproszono gminy, które będą brały udział w pilotażu Narodowego Funduszu. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z takich gmin, jak: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. Była to też okazja do przedstawienia ewentualnych zidentyfikowanych problemów związanych z wdrażaniem programu.

Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej ma wiele zalet, jednak materiał ten nie jest wolny od wad. Największy problem wskazywany przez użytkowników, to krótki okres przydatności w procesie produkcji i zasadniczo brak możliwości ich wtórnego wykorzystania. Folie w praktyce uznawane są za materiały jednorazowego użytku. W konsekwencji wiele gospodarstw boryka się z coraz większą ilością poprodukcyjnych odpadów plastikowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostrzegając, że wiele gospodarstw ma ograniczone możliwości skorzystania z usług zakładów recyklingu czy wysokotemperaturowych spalarni uruchomił pilotażowy program, którego głównym celem jest rozpoznanie problemu zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracowanie optymalnych warunków organizacji całego systemu ich usuwania.

Uczestnicy spotkania
Dominik Bąk, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi
Uczestnicy spotkania

.