Aktualności

Zapraszamy na konferencję prasową Zarządu NFOŚiGW z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

11-06-2019, 06:42

 

 

  

Zapraszamy na konferencję prasową Zarządu NFOŚiGW
z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

13 czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 10:00

NFOŚiGW, Warszawa, ul. Konstruktorska 3a, sala 102

Akredytacje: rzecznik@nfosigw.gov.pl

 

Tematy konferencji:

 

  • 30 lat działalności NFOŚiGW (1989-2019) – dokonania i perspektywy rozwoju
  • Nowe wyzwania – nowe programy NFOŚiGW, w tym m.in.:
    Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły, Polska Geotermia Plus,
    AgroEnergia, Adaptacja do zmian klimatu – ochrona przed kataklizmami,
    Gospodarka wodno-ściekowa poza aglomeracjami, Regeneracja gleb, Usuwanie folii rolniczych
  • Od 30 lat dbamy o ludzi i środowisko – obchody 30-lecia NFOŚiGW
  • Nowa edycja konkursu Eko Dziennikarz

.