Aktualności

NFOŚiGW pomaga rolnikom, wspierając poprawę jakości gleb

02-07-2019, 11:17

Realizacja ogólnopolskiego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Regeneracja środowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW: p.o. Prezesa Marek  Ryszka oraz Wiceprezes Dominik Bąk.

Obecni byli również prezesi i przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, reprezentanci krajowej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w tym prof. dr hab. Wojciech Lipiński, Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (KSChR) oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska – z Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Przemysławem Bednarskim. 

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że przy okazji konferencji został uczyniony kolejny, ważny krok na rzecz wspierania rozwoju polskiej wsi, czyli podpisanie porozumień pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej i KSChR  o ich współpracy ze stacjami okręgowymi. Na mocy tych porozumień można będzie skutecznie wdrażać, opracowany w NFOŚiGW, program poprawy jakości gleb poprzez ich wapnowanie. Zadania okręgowych stacji w tym zakresie obejmują m.in.: gromadzenie kompletnych wniosków, ich ocenę formalną oraz pod kątem poprawności merytorycznej, a także sprawdzenie zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz przyjętych dawek mających poprawić stan środowiska rolnego. Stacje są też uprawnione do weryfikacji próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego.

Szef resortu środowiska zaznaczył, że przeznacza na realizację programu 300 mln zł, przy czym możliwa będzie korekta tej kwoty, w zależności od realnych potrzeb. Podpisane porozumienia umożliwiają realizację badań gleb i określanie potrzeb wapnowania. Wnioski w ramach programu należy składać już od 1 sierpnia br.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że gleba jest podstawą rolnictwa. Procesy zapewniające dobrą jej jakość to warunek prowadzenia nowoczesnej produkcji najlepszej polskiej żywności. Potrzebne są w tej sferze kompleksowe działania, a inicjatywy Ministra Środowiska stanowią ważną ich część. Wspólne prace obu resortów na rzecz konsekwentnego rozwoju polskiej wsi to priorytetowy element działań rządu Mateusza Morawieckiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowo od sierpnia 2019 r. uruchomi również wsparcie dla działań w obszarze małej retencji i nawodnienia w gospodarstwach wiejskich. Środki własne resortu na ten cel zostały wydzielone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Następnie odbyła się ceremonia podpisania porozumień zawieranych przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, reprezentowaną przez jej Dyrektora Profesora Wojciecha Lipińskiego, z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W obecności szefów obu resortów, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Henryka Kowalczyka, porozumienia podpisali: Anna Król (Warszawa), Łukasz Kasztelowicz (Wrocław), Ireneusz Stachowiak (Toruń), Paweł Gilowski (Lublin), Wojciech Miedzianowski (Łódź), Kazimierz Koprowski (Kraków), Adam Skiba (Rzeszów), Maciej Borzyszkowski (Białystok), Maciej Kazienko (Gdańsk), Tomasz Bednarek (Katowice), Ryszard Gliwiński (Kielce), Jarosław Bogusz (Olsztyn), Jolanta Ratajczak (Poznań), Paweł Mirowski (Szczecin) i Mariusz Herbut (Zielona Góra).

W dalszej części konferencji ministrowie odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczące m.in. realizacji programu Czyste Powietrze, w tym rzekomego wstrzymania unijnych środków na ten cel. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zdementował medialne doniesienia w tej sprawie, tłumacząc, że finansowanie programu Czyste Powietrze ze środków UE jest przewidywane dopiero na okres planistyczny 2021-2028, a negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej jeszcze nawet się nie rozpoczęły. Resort środowiska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i Bankiem Światowym. Odbywają się też cykliczne spotkania robocze, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Program Czyste Powietrze wchodzi w kolejne fazy modyfikacji, zmierzające do zwiększenia jego efektywności. Ministerstwo przewiduje jeszcze szereg uproszczeń we wnioskach oraz procedurze ich weryfikacji. Rozszerzone zostaną także kanały dystrybucji środków finansowych. Minister Jan Krzysztof Ardanowski, dziękując Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi za program Czyste Powietrze, podkreślił, że projekt ten przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarach wiejskich o zwartej  zabudowie.

Dziennikarze pytali również o obecną suszę i jej skutki oraz rekompensat dla rolników. Minister Jan Krzysztof Ardanowski wyjaśnił, że straty wynikające z suszy są obecnie szacowane i weryfikowane na bieżąco. Istotną rolę w tych działaniach pełnią izby rolnicze – instytucje samorządu gospodarczego reprezentujące interesy rolników i  producentów rolnych.

.