Aktualności

Dialog z Komisją Europejską przy udziale NFOŚiGW

11-07-2019, 11:58

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 11 lipca br. odbyło się podsumowanie wstępnego, nieformalnego dialogu z Komisją Europejską (KE). To kolejny, bardzo istotny etap przygotowujący Polskę i KE do negocjacji przyszłej perspektywy w obszarze programowania i szczegółowego zaplanowania obszarów i mechanizmów wsparcia pod nową unijną perspektywę finansową na lata 2021-2027.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zgodnie gratulowali stronie polskiej znakomitego przygotowania i wysokiego tempa w zakresie programowania pod wdrażanie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Polska jest w tej mierze niekwestionowanym liderem w Unii Europejskiej (UE) – nie tylko w zakresie tempa pracy, ale również stopnia uwzględnienia rekomendacji formułowanych przez KE dla poszczególnych krajów (ang. country specific recommendations).

W spotkaniu aktywnie uczestniczył p. o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka oraz przedstawiciele kadry zarządzającej Narodowego Funduszu. W kontekście działalności NFOŚiGW niezwykle ważne są zapewnienia Ericha Unterwurzachera z Komisji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, że w nowej perspektywie finansowej Polska pozostanie największym beneficjentem środków UE, a wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej nadal będzie jednym z głównych priorytetów.

Co istotne, przedstawiciel KE podkreślił, że ważną rolę w polskiej transformacji energetycznej powinien odegrać gaz. W toku spotkania zaznaczono, że należy kompleksowo wspierać projekty z obszaru gospodarki w obiegu zamkniętym, a dostępne fundusze strukturalne powinny częściowo być wykorzystane na finansowanie programu „Czyste Powietrze”, zwłaszcza w odniesieniu do jednorodzinnych domów mieszkalnych. Dodatkowo podkreślono konieczność zwiększenia wykorzystania instrumentów finansowych.

Podczas omawiania „Celu Polityki 2”, dotyczącego energetyki i klimatu, Przemysław Kalinka z Komisji Europejskiej (Komisja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) wskazał, że jednym z priorytetów wykorzystania funduszy UE w nowej perspektywie powinno być wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepłownictwa oraz kompleksowych działań ograniczających niską emisję (w tym wymianę nieefektywnych źródeł i termomodernizację w mieszkalnictwie jednorodzinnym).

Komisja Europejska dostrzega potrzebę wsparcia finansowego programu „Czyste Powietrze”, który stopniowo osiąga swoją „masę krytyczną” i ma kluczowe znaczenie w zapewnianiu poprawy jakości powietrza oraz likwidacji niskiej emisji w Polsce. 

 

.