Aktualności

Prawie 58 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Centrum Zdrowia Dziecka

15-07-2019, 13:57

W obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka 15 lipca br. podpisał z Dyrektorem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, dr n. med. Markiem Migdałem, umowę w sprawie termomodernizacji budynków tej znanej i zasłużonej placówki ochrony zdrowia. Dotacja w wysokości 57,8 mln zł została przyznana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

W uroczystości uczestniczyli również m. in.: członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW Prof. Janusz Wojdalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Z-ca Dyrektora CZD ds. Administracyjno-Technicznych Janusz Zalewski. Zgodnie z podpisanymi dokumentami, przedmiotem wsparcia udzielonego przez NFOŚiGW będzie inwestycja polegająca na kompleksowej termomodernizacja 15 budynków Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie przy al. Dzieci Polskich 20.  Przedsięwzięcie to wpisuje się w prowadzone już zadanie rewitalizacji obiektu, który powstał prawie 40 lat temu. Pierwsza faza projektu, dotycząca m.in. bloków operacyjnych, została zrealizowana ze środków resortu zdrowia i funduszy europejskich.

Dr Marek Migdał poinformował o skali działania Centrum Zdrowia Dziecka: tylko w ubiegłym roku hospitalizowano tam około 40 tys. młodych pacjentów, z których niektórzy przebywają w placówce po kilka tygodni lub nawet miesięcy. Dodatkowo około 200 tys. osób zostało przyjętych w przyszpitalnych poradniach.

Prezes Marek Ryszka podkreślił, że dla NFOŚiGW źródłem satysfakcji jest przekazanie dotacji i wspomożenie działań szpitala wyjątkowego, który nie tylko leczy dzieci, ale jednocześnie zapewnia im przyjazny i bezpieczny pobyt w czasie trudnej sytuacji życiowej. Zwrócił także uwagę na aspekty ekologiczne i finansowe projektu realizowanego w CZD.

Pełny planowany koszt inwestycji wyniesie 64.3 mln zł. W jej ramach, oprócz kompleksowej termomodernizacji elewacji zewnętrznej, w tym ocieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany drzwi i okien (one same dają powierzchnię 4,5 tys. m kw.) gruntowny remont przejdą obiekty szpitala na powierzchni 62,5 tys. m kw. Przewiduje się wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych i wentylacji, montaż 14 instalacji fotowoltaicznych o łącznej powierzchni prawie 1100 m kw., a także wymianę prawie 15 tys. punktów oświetleniowych na żarówki energooszczędne pracujące w technologii LED.

Prace zostały już rozpoczęte, a planowany efekt ekologiczny i energetyczny, który zostanie uzyskany do 31 grudnia 2021 r. to: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla  (6,75 t/rok), zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (75,8 tys. GJ/rok) oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych (prawie 135 MWh/rok).

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort przebywania w szpitalu leczonych w nim dzieci oraz towarzyszącym im rodziców lub opiekunów. Lepsze będą też warunki pracy lekarzy i personelu medycznego, a także funkcjonowania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Ponadto zostaną obniżone koszty eksploatacyjne obiektów. Dyrektor Marek Migdał zaznaczył, że po wykonaniu prac koszty ogrzewania obiektu obniżą się o 30 proc. Przykładowo, w grudniu 2018 r. rachunki na ten cel opiewały na około 700 tys. zł.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że dotacja udzielona przez NFOŚiGW z inicjatywy resortu zaowocuje jednocześnie kilkoma efektami: obniżeniem zużycia energii, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, a także CO2, który to czynnik ma kluczowe znaczenie dla zmian klimatycznych. Realizacja projektu przełoży się także na korzyści społeczne i finansowe, takie jak koszty oraz komfort pracy i życia osób leczonych i leczących w CZD.

Z kolei Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, który kilka lat – jako lekarz „zabiegowiec” – pracował w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka potwierdził, że po czterdziestu latach pracy szpital ten wymaga pilnej rewitalizacji. Są tu leczone najtrudniejsze przypadki pediatryczne, a dzieci i ich opiekunowie powinni mieć jak najlepsze warunki. Szef resortu zaznaczył, że w szpitalnych salach i gabinetach zabiegowych w wyraźny sposób odczuwa się skutki ocieplenia klimatu. Kompleksowa termomodernizacja znacznie zmniejszy te uciążliwości.

Po ceremonii podpisania umów i wypowiedziach oficjalnych odbyła się jeszcze konferencja prasowa, w trakcie której dziennikarze uzyskali dodatkowe informacje dotyczące inwestycji realizowanej w CZD.

.

powrót
do góry