Aktualności

Baza Danych o Odpadach z dofinansowaniem NFOŚiGW

24-07-2019, 14:45

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2014 r. wspiera rozwój Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ponad 4 mln zł dofinansowania przeznaczono na uruchomienie modułu dotyczącego ewidencji w zakresie gospodarki odpadami. Wdrożenie tego modułu przyczyni się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Mówił dzisiaj (24 lipca br.) o tym w Ministerstwie Środowiska szef tego resortu – Henryk Kowalczyk.

„Wprowadzamy rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w Polsce. Takim przykładem jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, której nowe moduły – ewidencji i sprawozdawczości – uruchomimy już w styczniu 2020 roku. Będą one stanowiły kolejne ważne narzędzia w walce z nieprawidłowościami w tym sektorze” – powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) została uruchomiona w styczniu 2018 r. Obecnie działa jej pierwszy moduł – rejestr, w którym widnieją podmioty zajmujące się zawodowo gospodarką odpadami. W tej chwili jest tam zarejestrowanych prawie 140 tys. przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonować będą kolejne części BDO, czyli moduł ewidencji odpadów oraz moduł sprawozdawczości.

„Od stycznia 2020 roku uruchamiamy kolejne moduły Bazy Danych o Odpadach, tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych” – podkreślił Minister Henryk Kowalczyk.

Jak zaznaczył analiza i ocena zgromadzonych danych umożliwi diagnozę stanu gospodarki odpadami w skali kraju oraz prognozowanie trendów zmian w tym obszarze.

„BDO pozwoli także na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewni monitoring przepływu strumieni odpadów, ale przede wszystkim przyczyni się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze” – dodał szef resortu środowiska.

W prace nad rozbudową BDO zaangażowani są pracownicy Ministerstwa Środowiska (MŚ) i Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 4 mln zł dofinansowania (100% kosztów kwalifikowanych) na realizację przedsięwzięcia pn. „Etap 1 – utworzenie oraz przygotowanie do produkcyjnego uruchomienia modułu BDO dotyczącego ewidencji w zakresie gospodarki odpadami”. Będzie to możliwe dzięki programowi priorytetowemu Racjonalna gospodarka odpadami. Wcześniejsze analizy i prace nad bazą, rozpoczęte w  2014 r., również były finansowane ze środków NFOŚiGW. Dotychczas  na ten cel – poza wspomnianymi ponad 4 mln zł – Narodowy Fundusz przekazał  ponad 3,7 mln zł. Całość prac nad bazą i jej wszystkimi elementami zamknie się kwotą dofinansowania 25 mln zł.

Rejestr-BDO oraz wszelkie informacje na temat bazy są dostępne na stronie: www.bdo.mos.gov.pl.

.

powrót
do góry