Aktualności

NFOŚiGW przekazał ponad 350 tys. zł Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji

30-07-2019, 06:48
- od lewej siedzą: Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Michał Jan Cichy; Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek
od lewej: Koordynator NFOŚiGW Katarzyna Stankiewicz; Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji Michał Cichy; Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody NFOŚiGW Katarzyna Zaczek; Kierownik...

Dotacja pozwoli  Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji (SPRCP)  zrealizować szereg działań edukacyjnych poświęconych Strategii Czystszej Produkcji, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, a także lepszemu wykorzystywaniu zasobów. Realizacja projektu Stowarzyszenia będzie kosztować 373,3 tys. zł. Natomiast wsparcie finansowe NFOŚiGW wyniesie około 95 % tej wysokości czyli 353,4 tys. zł.

Umowę dotacji podpisali 24 lipca 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW  w Warszawie, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek oraz Prezes Zarządu SPRCP dr inż.  Michał Jan  Cichy. Projekt Stowarzyszenia nosi nazwę Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS  i będzie  przeprowadzony w całej Polsce do końca marca 2022 r. Projekt będzie realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Edukacja ekologiczna. W założeniach projektu przyjęto, że obejmie on 27,5 tys. uczestników, którzy rozszerzą swą wiedzę w powyższej problematyce; w ten  sposób określono efekt ekologiczny projektu.

W programie realizacyjnym projektu przewidziano m.in. organizację dwóch konferencji (skierowanych głównie do przedsiębiorców) pn. 30 lat Czystszej Produkcji- na drodze do GOZ oraz W kierunku GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS. Zostanie przeprowadzonych  sześć webinariów poświęconych tej tematyce, a także trzy edycje programu szkoleniowego Akademia Czystszej Produkcji w woj. dolnośląskim, mazowieckim i śląskim. Wydarzenia i postępy w realizacji projektu będą sukcesywnie prezentowane na odpowiedniej podstronie Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji  - www.cp.org.pl

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od 1999 roku  działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Promuje podejmowanie działań w tym obszarze;  mogą one przynieść firmom wymierne korzyści, w tym ekonomiczne. W szczególny sposób organizacja promuje nowoczesną strategię ochrony środowiska, zalecaną przez ONZ - Czystszą Produkcję (ang. Cleaner Production – CP). Zakłada ona zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania. Stowarzyszenie pokazuje też jakimi metodami technicznymi i organizacyjnymi można poprawiać wpływ przedsiębiorców na środowisko, a równocześnie poprawić swój wizerunek i obniżyć koszty eksploatacyjne.

.