Aktualności

Dziesięć samochodów patrolowych o napędzie hybrydowym trafi do Straży Granicznej dzięki dotacji NFOŚiGW.

02-08-2019, 07:10
od lewej stoją: p.o. Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej- płk SG Zbigniew Bartnicki; Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska Anna...
od lewej stoją: st. chor. szt. SG Paweł Barszcz, p.o. Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG- płk SG Zbigniew Bartnicki; Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska...

Specjalistyczne samochody  posłużą polskim strażnikom granicznym do sprawnego patrolowania granic Państwa i przeciwdziałania m.in. przestępstwom ekologicznym  w tym nielegalnemu transgranicznemu  przemieszczaniu odpadów, przemytowi gatunków objętych ochroną przez Konwencję Waszyngtońską, nielegalnemu  pozyskiwaniu bursztynu,  a także zapobieganiu kłusownictwu.

Zakup nowoczesnych hybrydowych (elektryczno – spalinowych) pojazdów umożliwi zintensyfikowanie i usprawnienie pracy służb Straży Granicznej (SG), które są  prowadzone w zakresie własnym, a także  we współdziałaniu z innymi służbami. Zgodnie z planami SG samochody będą  wykorzystywane na obszarze 150 km2  w rejonach przygranicznych oraz na Mazowszu, Śląsku, Trójmieście, Kielecczyźnie i  Ziemi Lubuskiej.

Projekt Zakup 10 szt. samochodów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym  dla SG został umieszczony na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w dziedzinie Nadzwyczajne Zagrożenia, która została uzgodniona  z dysponentem części budżetowej - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Realizacja projektu wynika z porozumienia zawartego w  dniu 30 października 2015 roku pomiędzy MSWiA  a Ministrem Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zagrożeń środowiska. Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska.

Umowę dotacji na realizację  projektu zawarto w dniu 31 lipca 2019 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Podpisali ją Anna Czyżewska (Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w NFOŚiGW) oraz płk SG Zbigniew Bartnicki (p.o. Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (KGSG). Zgodnie z umową NFOŚiGW przekazuje na realizację projektu 500 tys. zł dotacji; stanowi to 50%  jego wartości. Samochody zostaną zakupione po przeprowadzeniu, przewidzianej prawem, procedury przetargowej do 17 listopada 2020 r.

.