Aktualności

Proekologiczne działania Caritas Diecezji Ełckiej zostaną dofinasowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

08-08-2019, 07:12
od lewej: Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Andrzej Kruczyński, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek, Koordynator Projektu w NFOŚiGW Małgorzata...
od lewej stoją: Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Andrzej Kruczyński, Dyrektor Departamentu Ochrony PrzyrodyNFOŚiGW Katarzyna Zaczek, p.o. Kierownika w Wydziale Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW...

Caritas Diecezji Ełckiej zrealizuje edukacyjny projekt pn. Zielona Oś Wigry – Ełk - budowa pro-środowiskowego centrum aktywności. Będzie on adresowany do ponad 200 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów, z województw podlaskiego, warmińsko - mazurskiego i mazowieckiego. Zostanie on zrealizowany do końca września 2020 roku.

Umowa dotacji na kwotę ponad 1,1 mln zł na realizację projektu została zawarta, w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW, w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Podpisali ją  Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Katarzyna Zaczek oraz Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Dariusz Kruczyński.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy i podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw przyjaznych środowisku. Projekt przyczyni się również do poprawy jakości
i poziomu życia. Zadania projektu będą wdrażane w oparciu o najnowszą wiedzę przyrodniczą i przy zastosowaniu nowatorskich narzędzi edukacyjnych takich jak np. biomimetyka – sztuka kopiowania rozwiązań technicznych i technologicznych będących codziennością świata przyrody.

Beneficjent przewidział w ramach projektu realizację kilku zadań projektowych:

  • Ekosystem Nauczania adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, trenerów indywidualnych i specjalistów z instytucji wspomagających edukację formalną. Dzięki szkoleniu jego uczestnicy utrwalą zasadę samodzielnego budowania scenariuszy lekcji o charakterze interdyscyplinarnym
  • (warsztaty dla uczniów szkół podstawowych) będzie połączeniem  zagadnień z zakresu mikroskopowania (badania bezpośrednio w przyrodzie) i  projektowania (opartego o biomimetykę).
  • Aktywna Jesień szkolenie, które będzie skierowana do osób starszych, będą tu przekazywane podstawowe informacje dotyczące ekologii, zrównoważonego rozwoju, ochrony zdrowia (m.in. dietetyki) i środowiska. W ramach zadania zostaną przedstawione zasady gotowania bezodpadowego.
  • Zabawka Ekologiczna –  aktywność realizowana  w formie konkursu. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie zabawki przyjaznej dla potencjalnych użytkowników i dla środowiska.
  • Ekologiczny Dzień Dziecka, który będzie imprezą plenerową, w trakcie której odbędą się konkursy, zajęcia i warsztaty edukacyjne prowadzone przez animatorów. Prezentowana będzie również wystawa dotycząca problemów z wodą na misjach.

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu będą nagłaśniane  w mediach, na portalach społecznościowych, a także promowane poprzez  plakaty i plansze informacyjne. Dla zainteresowanych oraz samych uczestników dostępna będzie  strona internetowa projektu.

Projekt Caritas Diecezji Ełckiej Zielona Oś Wigry – Ełk - budowa prośrodowiskowego centrum aktywności został dofinansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Edukacja ekologiczna.

.