Aktualności

Ponad 5 milionów ze środków FS przekazał NFOŚiGW, jako instytucja wdrażająca POIiŚ 2014-2020, dwóm polskim placówkom naukowym

12-08-2019, 09:19

Środki otrzymały Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2,1 mln zł) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki w Warszawie (prawie 3 mln zł). Prowadzone do 2021 roku prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji obiektów tych placówek naukowych przyniosą oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, ale także efekty energetyczne i ekologiczne – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i redukcję emisji CO2 do atmosfery.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Całkowity koszt termomodernizacji białostockiej uczelni wyniesie ok. 3,4 mln zł w tym  dotacja przekazana przez NFOŚiGW ze środków POIiŚ 2014-2020 to ok. 2,1 mln zł. Prace obejmą obiekty uczelni przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4 b. Projekt przewiduje przede wszystkim docieplenie ścian, stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację źródła ciepła oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W wyniku przeprowadzenia termorenowacji jest planowane uzyskanie następujących efektów energetycznych i ekologicznych: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 750 GJ/rok,  oszczędność  energii cieplnej 3,4 tys. GJ/rok, redukcję emisji gazów cieplarnianych 116,5 ton/rok
 (w przeliczeniu na CO2).

Umowę dotacji podpisali w dniu 31 lipca 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Prof. dr hab. n med. Adam Krętowski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Całkowity koszt termomodernizacji obiektów Instytutu wyniesie ok. 4,1 mln zł w tym  dotacja przekazana przez NFOŚiGW ze środków POIiŚ 2014-2020 to prawie 3 mln zł.  Roboty termorenowacyjne będą prowadzone w budynkach nr 7 i 7a oraz 20. Przewidziano m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji oświetlenia. W wyniku przeprowadzenia termorenowacji jest planowane uzyskanie następujących efektów energetycznych i ekologicznych: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej prawie 3,5 tys. GJ/rok,  oszczędność  energii cieplnej ok. 3,0 tys. GJ/rok, oszczędność  zużycia energii elektrycznej ok. 47 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 ok. 240 ton/rok.

Umowę dotacji podpisali w dniu 1 sierpnia 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki dr Jacek Szczot

.