Aktualności

NFOŚiGW przekaże kolejne dotacje na termomodernizacje zabytkowych obiektów

01-08-2019, 12:23

Dzięki dotacjom ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzą: Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej oraz Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku. Pozwoli to zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną oraz  będzie miało walor antysmogowy. Prąd ma być bowiem pozyskiwany ze słońca przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Umowy w sprawie przekazania dotacji zostały podpisane w Warszawie przez p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marka Ryszkę oraz Dyrektora Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej ks. Romana Bagińskiego i ks. Jarosława Biryłko z Parafii Prawosławnej w Barlinku. Dofinansowanie obu projektów umożliwiają środki dostępne w programie priorytetowym NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Diecezja Płocka

Na projekt pn. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Budynku Głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, NFOŚiGW przekaże dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Środki własne diecezji to przeszło 80 tys. zł, a koszt całkowity zadania przekracza kwotę 1,6 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone do końca stycznia 2020 r. Obejmą wymianę okien i drzwi, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizację węzła cieplnego, wymianę części instalacji grzewczej oraz montaż grzejników płytowych i regulacyjnych zaworów podpionowych. Usunięta istniejąca sieć ciepłownicza zostanie zastąpiona nową, wykonaną w technologii preizolowanej. Ponadto wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przewidziany do remontu termomodernizacyjnego budynek Seminarium Duchownego w Płocku wpisany jest do rejestru zabytków.

Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się m.in.. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku publicznym o 2189,35 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 173,87 Mg/rok, a także możliwość wyprodukowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) na poziomie 9,083 MWh/rok. Powyższe wskaźniki zostaną osiągnięte rok po zakończeniu prac.

Parafia Prawosławna w Barlinku

Z kolei projekt pn. Modernizacja energetyczna obiektu cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku został dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą prawie 790 tys. zł, przy czym cała inwestycja ma kosztować niemal 830 tys. zł, a wkład własny parafii wyniesie prawie 41,5 tys. zł. Barlińska cerkiew jest również obiektem zabytkowym – to neogotycka budowla sakralna, wybudowana w latach 1873-74 przez Gminę Apostolską (odłam kościoła staro-luterańskiego). W 1947 r. została przejęta przez Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Projekt prac przewiduje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie oraz ściany zewnętrznej, usprawnienie systemu grzewczego ze źródłem ciepła w postaci pompy ciepła (gruntowy wymiennik) oraz ulepszenie instalacji ciepłej wody użytkowej w postaci montażu elektrycznego podgrzewacza przepływowego. Zastosowanie znajdą również moduły fotowoltaiczne oraz  wdrożony zostanie system zarządzania energią.

Efektem ekologicznym przeprowadzonej termomodernizacji będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 1157,37 GJ/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 304,29 Mg/rok. Natomiast ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) wyniesie 7,53 MWh/rok.

.