Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi

16-10-2019, 10:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w konkursie naboru wniosków POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 4. Projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 22 listopada i 6 grudnia 2019 roku w godz. 10.00 - 15.00 w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A

Podczas szkolenia zostanie omówiony m.in.: regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, sposób wypełnianie wniosku o dofinansowanie, moduł Generatora wniosków o dofinansowanie.

Terminy zgłoszeń:

- na szkolenie w dniu 22 listopada do dnia 18 listopada

- na szkolenie w dniu 6 grudnia do dnia 2 grudnia

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza on-line

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania

agenda 2.2 wstepna listopad grudzien2019.pdf
agenda 2.2 wstepna listopad grudzien2019.pdf - (645,31 KB) Wstępna agenda szkolenia

.