Aktualności

NFOŚiGW podpisał kolejne umowy na termomodernizacje budynków

08-11-2019, 11:25

Ekologiczne projekty, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrealizuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha w Warszawie, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Łodzi, Klasztor Św. Maksymiliana Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Głowience oraz Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Roszkowej Woli Kolonii. Łączna wartość tych inwestycji to ok. 9,4 mln zł.

Udzielenie dofinansowania umożliwił program NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prawie 6 mln złotych otrzyma Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, największy i jeden z najlepszych szpitali w Polsce, a także wiodąca w wielu dziedzinach placówka medyczna w Europie. Dofinansowanie umożliwi prace termomodernizacyjne w zakresie ocieplenia dachu, stropu i ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, węzła cieplnego, wymianę oraz montaż grzejników. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków użytkowania budynku. Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 7 mln zł.

Planowane efekty ekologiczne to zmniejszenie emisji CO2 (572,69 Mg/rok) oraz zużycia energii pierwotnej (6048 GJ/rok).

W szpitalu przy ulicy Banacha w Warszawie rocznie hospitalizuje się około 55 tys. pacjentów z całej Polski. Szpital dysponuje ponad tysiącem łóżek oraz wyposażonymi w nowoczesny sprzęt salami operacyjnymi, pracowniami diagnostycznymi, laboratorium i zakładem rehabilitacji. Działa tu 16 Katedr i Klinik oraz 6 Zakładów diagnostycznych i terapeutycznych. W 27 poradniach przyszpitalnych rocznie lekarze udzielają około 220 tys. porad. SPCSK oprócz sukcesów medycznych, szczyci się także osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Większość klinik bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych, prowadzi własne ogólnopolskie badania oraz realizuje wiele programów badawczych w ramach grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych. Placówka to również miejsce kształcenia przyszłych kadr, szkoli zarówno studentów Akademii Medycznej, jak i zza granicy, a także lekarzy rodzinnych.

Przekazanie dotacji potwierdziła umowa podpisana w 6 listopada br. w siedzibie NFOŚiGW  przez Zastępcę Prezesa NFOŚiGW Marka Ryszkę oraz Dyrektora UCK WUM Roberta Krawczyka.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Budynek zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pod wezwaniem św. Józefa, zostanie poddany gruntownej termomodernizacji dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW 100 proc. kosztów inwestycji, w tym ponad 700 tys. dotacji i 80 tys. pożyczki.

Dofinansowanie umożliwi prace termomodernizacyjne w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wymiany stolarki drzwiowej, modernizacji systemu grzewczego i wymianę oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych.

Termomodernizacja obiektów przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci m.in. redukcji emisji CO2 (64,31 Mg/rok) i zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (744,73 GJ/rok). Ponadto, zostanie również zamontowanych pięć instalacji solarnych, co pozwoli na wytworzenie 0,05 MWt energii cieplnej.

Umowa dotycząca przedsięwzięcia została podpisana 8 listopada br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Łodzi m. Annę Potręć.

Warto dodać, że Prowincja Łódzka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, pod wezwaniem św. Józefa, jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych Zgromadzenia. Siostry Służebniczki na terenie Prowincji Łódzkiej realizują pracę katechetyczną i wychowawczą w przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicach środowiskowych. Podejmują również prace charytatywne w parafiach oraz domach pomocy społecznej. W listopadzie br. obchodzony będzie jubileusz z okazji 100-lecia przybycia Sióstr Służebniczek do Łodzi.

Klasztor Św. Maksymiliana Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Głowience

Termomodernizacja budynku Klasztoru św. Maksymiliana Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Głowience będzie polegała na przeprowadzeniu modernizacji przegród zewnętrznych budynku. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne,  wymieniona stolarka okienna i drzwi. W ramach realizacji przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie również m.in. instalacja grzewcza, kotłownia, instalacja ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wewnętrznego. Ponadto unowocześniona zostanie elektryczna tablica rozdzielcza w zakresie zabezpieczeń instalacji oświetleniowej. Elementem wykorzystującym odnawialne źródła energii będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW na dachu budynku klasztoru. Dofinansowanie wynosi ponad 330 tys. zł (90 proc. kosztów kwalifikowanych).

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności wykorzystywania energii w budynku i racjonalne nią gospodarowanie. Projekt umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową o  59,81 proc. z poziomu 119,47 MWh rocznie do poziomu 48,02 MWh rocznie, a także zużycia energii pierwotnej o 400,04 GJ/rok. Zaś dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 0,006MWe (5,76 MWh/rok). Planowanym efektem ekologicznym jest także ograniczenie emisji CO2 o 79,86 proc. (23,24 Mg/rok).  

Przekazanie dotacji potwierdziła umowa podpisana 13 listopada br. w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Przełożonego Klasztoru o. Jarosława Karasia.

Klasztor Franciszkanów w Głowience został założony 19 marca 1984 r. na mocy dekretu prowincjała o. Feliksa Stasicy. Patronem parafii i klasztoru jest św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, kapłan i męczennik Oświęcimia, misjonarz i założyciel Rycerstwa Niepokalanej. Budynek klasztoru pełni funkcje edukacyjno-społeczne, z których korzystają mieszkańcy Głowienki.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Roszkowej Woli Kolonii

Dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW w wysokości 1,1 mln złotych (90 proc. kosztów kwalifikowanych) zmodernizowana zostanie kaplica Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Roszkowej Woli Kolonii. Przedmiotem inwestycji jest zastosowanie usprawnień termomodernizacyjnych w kaplicy. Prace obejmą w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę i docieplenie stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji wentylacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz modernizację źródła ciepła, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji CO2 o 29,93 Mg/rok oraz zużycia energii pierwotnej o 403,74 GJ/rok, a jednocześnie ze źródeł odnawialnych będzie wytwarzane 9,465 MWh/rok energii elektrycznej i 230 GJ/rok energii cieplnej.

Stosowna umowa została podpisana 15 listopada br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Przełożoną Prowincjalną s. Danutę Migowską.

W Roszkowej Woli Siostry Nazaretanki mieszkają od 2001 r., natomiast od września 2008 r. znajduje się tutaj Nazaretańskie Centrum Rozwoju Misji. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, błogosławiona siostra zakonna Franciszka Siedliska, urodziła się właśnie w Roszkowej Woli Kolonii stąd jest to miejsce szczególne dla Zgromadzenia.

.