Aktualności

Elektryzująca inicjatywa

25-11-2019, 09:37

Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych mogą zawrzeć z NFOŚiGW porozumienie regulujące sposób współpracy w zakresie realizacji programu „Mój Prąd”.

W wyniku zawarcia porozumienia, wskazane wyżej podmioty działające w imieniu osób fizycznych będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”. W przypadku składania pakietów wniosków powyżej 20 sztuk partnerzy będą informować NFOŚiGW odpowiednio wcześnie celem optymalizacji obsługi wniosków przesyłając jednocześnie bazę danych o przesyłanych wnioskach.

Podmioty zainteresowane zawarciem porozumienia z NFOŚiGW prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej wzorem porozumienia oraz przesłanie na adres mailowy porozumieniamojprad@nfosigw.gov.pl informacji o chęci jego zawarcia wraz z danymi identyfikującymi: numerem KRS, wskazaniem osób reprezentujących dany podmiot.

Pliki do pobrania

3 porozumienie o wspolpracy fin  czysty.docx
3 porozumienie o wspolpracy fin czysty.docx - (22,14 KB) POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”

.