Aktualności

Relacja z konferencji „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”

12-12-2019, 08:39

Konferencja NFOŚiGW „Elektromobilność – szansa rozwoju polskich samorządów”, która odbyła się 11 grudnia 2019 r. w Warszawie, zgromadziła ponad 350 osób z różnych stron Polski reprezentujących uczelnie wyższe, samorządy, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe zajmujące się elektromobilnością.

Gośćmi konferencji byli parlamentarzyści: Anna Paluch – Posłanka na Sejm RP i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wojciech Piecha – Senator RP, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej NFOŚiGW: prof. Roman Niżnikowski – Przewodniczący i prof. Janusz Wojdalski – Wiceprzewodniczący. Zarząd NFOŚiGW reprezentowali Artur Michalski i Anna Mańk – Zastępcy Prezesa.

Otwierając konferencję Wiceprezes Artur Michalski zaznaczył, że w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obchodzi trzydziestolecie swojej działalności: Od 30 lat tworzymy wraz z WFOŚiGW, które obchodziły w ubiegłym roku 25-lecie działalności oraz Bankiem Ochrony Środowiska unikatowy w skali świata system finansowania środowiska w naszym kraju. W ciągu 30 lat NFOŚiGW przekazał niemal ćwierć biliona złotych na inwestycje służące ochronie środowiska. Z tej kwoty dwie trzecie stanowią środki krajowe, a jedna trzecia to środki zagraniczne, w tym UE. Świadczy to dobitnie o zaangażowaniu i determinacji NFOŚiGW w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Aktualnie NFOŚiGW prowadzi szereg działań i projektów wpisujących się nie tylko w poprawę efektywności energetycznej naszego kraju, ale także jakości powietrza.

Jak ważnym i kluczowym elementem w dążeniu do poprawy jakości powietrza i poprawy efektywności energetycznej jest tworzenie strategii rozwoju elektromobilności na poziomie lokalnym mówił Minister Sławomir Mazurek: Aby dobrze się przygotować do rewolucji w zakresie elektromobilności potrzebne są strategie działania na poziomie lokalnym. Mamy strategię Zrównoważonego Rozwoju Polski, a w programach strategicznych rozwój elektromobilności, mamy wyspecjalizowane jednostki: NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Potrzebna jest infrastruktura lokalna, potrzebny jest rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są strategie, które pozwolą na poziomie lokalnym realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli. Samorządy są dla nas stroną i partnerem w tych działaniach.

Poseł Anna Paluch stwierdziła z kolei, że rozwój elektromobilności, to ochrona środowiska i powietrza, to kolejne wyzwanie dla NFOŚiGW i WFOŚiGW: Oba te fundusze stanowią niezmiernie ważny instrument władzy publicznej, który służy realizacji najistotniejszych aktualnie celów polityki ekologicznej naszego państwa.

W toku całej konferencji padło wiele ważnych i inspirujących wypowiedzi, które jednoznacznie wskazują na potrzebę podejmowania tematów i prowadzenia dyskusji dotyczących kwestii związanych z efektywnością energetyczną.

Pierwsza część spotkania pn. „Elektromobilność: wyzwania i możliwości dla polskich samorządów” dostarczyła uczestnikom konferencji szereg materiałów i spostrzeżeń, które mogą stanowić inspirację do konkretnych działań lokalnych i regionalnych związanych z elektromobilnością.

Prof. Bartłomiej Ufnalski (Politechnika Warszawska) zaprezentował modelową próbę analizy ekonomicznej napędów elektrycznych w pojazdach obecnych i przyszłych. Sylwia Koch-Kopyszko (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności) omówiła m.in. ideę edukacji o nowych formach mobilności, które mogą stanowić element strategicznego myślenia w procesie wdrażania elektromobilności w danym regionie. Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych, Szymon Byliński (Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju) wspólnie z Arkadiuszem Hajdukiem (Dyrektor Departamentu FNT, NFOŚiGW) zaprezentowali mapę drogową w dochodzeniu do wsparcia finansowego, które jest planowane dla jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu elektromobilnego transportu publicznego. Przedstawiono również plan dochodzenia do uruchomienia w niedalekiej przyszłości finansowego wsparcia dla osób fizycznych w zakresie elektromobilności.

W tej części panelu zaprezentowano również ciekawą analizę ekologicznych i technicznych aspektów transportu niskoemisyjnego (Bartłomiej Mazan, inżynier ds. pojazdów elektrycznych przedstawiciel Sieć Badawcza Łukaszewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji) oraz omówiono projekt polskiego samochodu elektrycznego, który będzie stanowił element ekosystemu polskiej elektromobilności (Paweł Tomaszek, Dyrektor Biura komunikacji i rozwoju biznesu, ElektroMobility Poland S.A.).

Dobre praktyki w zakresie elektromobilności zaprezentowali m.in.: Katarzyna Sobótka-Demianowska (Dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności ABB Sp. z o.o.), która omówiła sprawy dotyczące niezawodności infrastruktury ładowania, jako podstawy do skutecznego rozwoju elektromobilności. Z kolei Beata Jędrzejewska-Kozłowska (Dyrektor Biura Zarządzania Energią), przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin podzieliła się doświadczeniami z wdrażania elektromobilności na terenie swojego miasta, aglomeracji mającej ponad 350 tys. mieszkańców.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Eugeniusza Szymonika, prezesa najstarszej w Europie firmy produkującej autobusy Autosan Sp. z o.o., upatrującego w elektromobilności szansy zarówno dla swojej firmy, jak również dla rozwoju tej dziedziny gospodarki w naszym kraju. Według prezesa Autosan może stać się wiodącym producentem silników dla autobusów elektrycznych nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Równie ciekawą prezentację przedstawiła Martyna Abendrot-Miłuńska, Członek Zarządu PTV CEE Sp. z o.o., która omówiła założenia opracowania strategii elektromobilności w oparciu o narzędzia do modelowania ruchu. Z kolei Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych odniósł się do zagadnień dotyczących stref czystego transportu w miastach. Uczestnicy spotkania wysłuchali także Marcina Piaskowskiego, Prezesa Instytutu Elektromobilności i Zrównoważonego Rozwoju – Emobi.

Podczas konferencji zgłaszano wiele sugestii i propozycji w zakresie spraw koniecznych do omówienia z obszaru elektromobilności. Wiceprezes Artur Michalski podsumowując spotkanie podkreślił: Tak wiele spraw i zadań ściśle związanych z rozwojem elektromobilności zostało zgłoszonych, że niezbędnym staje się ciągłe analizowanie i zbieranie wszelkich doświadczeń i obserwacji na drodze do wdrożenia elektromobilności na terenie całego kraju.

Zachęcamy się do zapoznania się z umieszczonymi poniżej prezentacjami.

.