Aktualności

Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach FNT

12-12-2019, 15:31

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na zakup samochodów elektrycznych planowane jest w I kwartale 2020 r., po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w prawie podatkowym.

Ministerstwo Klimatu zdecydowało o modyfikacji przygotowanych wcześniej zasad wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), które zapewnią dofinansowanie przy zakupie auta napędzanego energią elektryczną. Celem tych działań jest przede wszystkim uniknięcie nadmiernej fiskalizacji i uproszczenie procedur.

Szczegółowa analiza dotychczasowych przepisów wskazała jednoznacznie, że należy zwolnić z podatku dochodowego, pochodzące z FNT, dotacje dla obywateli. Planowane zniesienie opodatkowania sprawi, że środki pochodzące z FNT zostaną w pełni wykorzystane na poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy.

Komunikat Ministerstwa Klimatu ws. perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce:

https://www.gov.pl/web/klimat/perspektywy-rozwoju-elektromobilnosci-w-polsce

.