Aktualności

XX edycja POWERPOL pod patronatem NFOŚiGW

29-01-2020, 13:05

Pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 27-28 stycznia br. w Warszawie odbyła się XX edycja POWERPOL – Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego.

Na kongresie Narodowy Fundusz reprezentowali: Artur Michalski, Wiceprezes NFOŚiGW oraz Witold Retke, doradca z Wydziału Przedsięwzięć Przemysłowych w Departamencie Energii .

Spotkanie otworzył Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Kamiennego, który przekazał uczestnikom jubileuszowego kongresu przesłanie skierowane przez Jacka Sasina, Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych. Wicepremier podkreślił w nim znaczenie i miejsce stabilnej energetyki i ciepłownictwa opartych „w jak największym stopniu na własnych zasobach surowcowych i wytwórczych, co nie oznacza rezygnacji z dostaw, ale zachowując dywersyfikację kierunków dostaw stanowiących gwarancję niezależności energetycznej państwa”. Premier wskazał na szczególne miejsce i rolę energetyki obywatelskiej, która „przy aktywności lokalnych organizacji i odbiorców może stać się znaczącym elementem w przyszły modelu funkcjonowania branży energetycznej”.

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu wskazał na wyzwania stojące przed Polską związane z ogłoszonym planem Europejski Zielony Ład, który do 2050 r. ma uczynić unijną gospodarkę neutralną klimatycznie, a jednocześnie ją wesprzeć. „Naszym podstawowym celem będzie prowadzenie skutecznych działań, które realnie wpłyną nie tylko na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim zdynamizują rozwój energii ze źródeł odnawialnych.”

„Nadchodząca transformacja zmierzająca w kierunku gospodarki niskoemisyjnej jest też dla nas wielka szansą” – dodał – „Polacy dowiedli, że potrafią współkreować dobre trendy. Mamy wielu innowacyjnych inżynierów i innowacyjne firmy. Potencjał polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku szacowany na poziomie 10-12 GWh stanie się zapewne istotnym składnikiem polskiego mix’u elektro-energetycznego. Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia Polaków. By ograniczyć zjawisko smogu musimy też zacząć oszczędzać energię oraz pozyskiwać ją z alternatywnych źródeł. Temu służą takie programy jak: Czyste Powietrze i Mój Prąd.”

Podczas debaty inauguracyjnej pt. „Co się wydarzy w energetyce 2020”, Artur Michalski, Wiceprezes NFOŚiGW przypomniał, że Narodowy Fundusz obchodził w ub.r. swoje 30-lecie istnienia, które zaowocowało inwestycjami w ochronę środowiska na ponad 160 mld zł, dofinansowanymi głównie ze środków krajowych. Aktualnie program „Mój Prąd”, cieszący się ogromną wręcz popularnością i uznaniem będzie uzupełniany m.in. o program mający na celu magazynowanie energii głównie pochodzącej z odnawialnych źródeł. „Przecież przybędzie ponad 1 GWh mocy zainstalowanej, to duże wyzwanie dla rodzimej struktury energetycznej” – dodał. Ponadto ważnym elementem w ograniczeniu niskiej emisji i smogu będą w kolejnych latach działania skierowane do ciepłownictwa powiatowego przez promocję i dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji i OZE, jak też pomoc w montażu inwestycyjnym ciepłowniom powiatowym przez udział kapitałowy NFOŚiGW w powiatowych przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Ważnym elementem staną się w tym roku działania rozszerzające obszar „energetyki obywatelskiej” poszerzającej dotychczasowy krąg indywidualnych beneficjentów, jak np. program „Agroenergia” i jego elementy. „W perspektywie natomiast zostanie uruchomiony Fundusz Modernizacji, którego środki pochodzą ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i będzie obsługiwany przez NFOŚiGW” – powiedział Artur Michalski.

W dyskusji panelowej pt. „Potencjał rynku ciepła i implikacje programu Czyste Powietrze” Witold Retke z NFOŚiGW stwierdził, że obecnie Narodowy Fundusz w ramach programu „Czyste powietrze” pracuje nad ułatwieniem programu, którego efektem będzie uproszczenie procedury aplikacyjnej, w tym samego formularza wniosku o dofinansowanie. Do systemu obsługi programu włączony będzie sektor bankowy, zwiększona ma być też rola gmin. Ważnym elementem w realizacji programu jest zaangażowanie NFOŚiGW w wspieranie szeroko rozumianego ciepłownictwa powiatowego, które pełni niezwykłą rolę i zadanie w ograniczeniu smogu. Wsparcie dla ciepłownictwa powiatowego to także współfinansowanie przyłączy do sieci ciepłowniczych, jeżeli istnieje taka techniczna możliwość i zachodzi ekonomiczne uzasadnienie np. z wykorzystaniem programu „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”.

.