Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla banków żywności

20-02-2020, 15:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuuje dotychczasowe wsparcie w rozwój infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/niesprzedanych artykułów żywnościowych. Beneficjentami programu są organizacje non profit posiadające osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego oraz pełniące funkcję „banków żywności”. 25 lutego br. rozpocznie się przyjmowanie wniosków w programie.

O dofinansowanie z Narodowego Funduszu będzie można się ubiegać do 31 marca 2020 r. w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Wnioski będą ocenianie na bieżąco. Można uzyskać dotację nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Regulamin naboru jest dostępny na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/.

Proekologiczne dofinansowania Narodowego Funduszu wynikają z faktu, iż został on wskazany w Krajowym Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów jako instytucja finansująca działania służące zapobieganiu powstawania odpadów. Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. banki żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalającej na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy najuboższym – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Warto dodać, że NFOŚiGW już po raz kolejny udzieli wsparcia na rzecz tych organizacji. Na chwilę obecną, w ramach dotychczasowych naborów, NFOŚiGW podpisał 45 umów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/niesprzedanych artykułów żywnościowych na kwotę ok. 21 mln zł.

Problem marnowania żywności jest niezwykle istotny, a wsparcie ze strony NFOŚiGW pozwala na udzielenie pomocy jak największej grupie osób potrzebujących przy równoczesnym aktywizowaniu lokalnych środowisk oraz podnoszeniu świadomości konsumenckiej.

.