Aktualności

NFOŚiGW dofinansuje modernizację stacji uzdatniania wody w Psarach

28-02-2020, 14:58

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,2 mln zł, by mieszkańcy gminy Wisznia Mała mogli korzystać z lepszej jakości wody pitnej.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Psary (woj. dolnośląskie) pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Psarach, gm. Wisznia Mała” będzie polegała m.in. na modernizacji układu technologicznego, remoncie istniejącego zbiornika wody uzdatnionej i budowie nowego zbiornika wody czystej oraz przebudowie i rozbudowie wewnętrznych instalacji sanitarnych stacji, a także na remoncie istniejącego budynku stacji, rozbudowie pomieszczenia agregatu prądotwórczego i ociepleniu obiektu. Planowana jest również modernizacja układu elektrycznego, wykonanie zdalnego systemu monitoringu pracy stacji, wymiana oświetlenia i budowa dróg wewnętrznych. Wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu wynosi ponad 2,2 mln złotych. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na grudzień 2021 r. Dzięki przeprowadzonej inwestycji z ulepszonego systemu uzdatniania wody będzie korzystało ponad 2,5 tys. nowych użytkowników.

Dofinasowanie przedsięwzięcia jest realizowane dzięki zasilanemu środkami krajowymi programowi „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Umowa dotycząca projektu została podpisana 18 lutego br. w Warszawie przez Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska – Annę Czyżewską oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej – Panią Grażynę Chwastek.

.