Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE 2020 - PRZEŁOŻONY

04-03-2020, 13:29
Informujemy, iż z uwagi na zagrożenie związane z wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, NFOŚiGW podjął decyzję o przesunięciu terminu Dnia Informacyjnego LIFE. O nowym terminie wydarzenia informować będziemy na naszej stronie internetowej. Za wszelkie niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Już po raz trzynasty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2020. Konferencja odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie w centrum konferencyjnym MsMermaid – Conference Center at The Tides (ul. Wioślarska 8, www.msmermaid.pl).

Udział w wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Celem wydarzenia jest inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także  przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2020.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej (EASME), Ministerstwa Klimatu, NFOŚiGW oraz Beneficjenci Programu LIFE. Obok stoisk projektów, oraz członków Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, obecni będą również przedstawiciele punktów informacyjnych innych programów Unii Europejskiej oraz instytucji krajowych. Szczegółowy program wydarzenia dostępny będzie wkrótce, na stronie: LIFE

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej w całości dedykowany zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska i klimatu.

Uczestnictwo

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dniu Informacyjnym LIFE 2020, prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  08.04.2020 r.

Informujemy, że liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona i o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2020 jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdów i innych kosztów.

.