Aktualności

NFOŚiGW dofinansuje działania Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

26-02-2020, 13:03

Aż 126 tysięcy złotych dotacji, ponad 75 tysięcy odbiorców, szkolenia dla 600 nauczycieli i 10 edukatorów (opiekunów), 13 tematycznych konferencji oraz kilkanaście wydawnictw edukacyjnych dla szkół – taki będzie efekt współpracy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym. Docelowo edukacja antysmogowa obejmie dziesiątki tysięcy uczniów w polskich szkołach.

Koszt całego przedsięwzięcia, które realizowane jest od 16 grudnia do 2019 r. i zakończy się 30 czerwca 2020 r., to 180 tys. zł. Umowę w sprawie dofinansowania tej inicjatywy kwotą 126 tys. zł podpisano 21 lutego 2020 r. w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji edukacyjnych na obszarze działania Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) dla łącznie 600 koordynatorów prac edukacyjnych w szkołach oraz 10 wykładowców (edukatorów), których zadaniem będzie przygotowanie i wsparcie merytoryczne koordynatorów. Uzyskana wiedza pozwoli koordynatorom na przeprowadzenie zajęć w szkołach.

Zaplanowano 13 konferencji, głównie na terenie południowej i centralnej Polski. Najpierw odbędzie się pięciodniowe spotkanie dla 10 wykładowców (edukatorów) pierwszego poziomu procesu szkoleniowego, które będzie się składać z paneli edukacyjnych obejmujących kompleksowo i szczegółowo zagadnienia dotyczące czystego powietrza oraz metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Następnie przewidziano 12 jednodniowych konferencji drugiego poziomu procesu szkoleniowego dla 600 nauczycieli – koordynatorów pracujących w szkołach w ramach ESA.

Dodatkowo powstaną materiały edukacyjne dla szkół, w tym m.in. poradnik dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów z każdego etapu edukacyjnego oraz scenariusze zajęć. Ponadto przygotowane zostaną materiały edukacyjne dla rodziców i lokalnych społeczności.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) jest programem informacyjnym stworzonym na rzecz poprawy jakości powietrza przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Działania ESA, wpierane już przez NFOŚiGW, koncentrują się na obalaniu mitów dotyczących smogu oraz podnoszeniu świadomości społecznej w obszarze ochrony środowiska. Realizacja projektów tego rodzaju umożliwia tworzenie istotnych regulacji i przepisów zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym, w realny sposób wpływa również na zainteresowanie ze strony szkół/placówek edukacyjnych oraz społeczeństwa.

Dofinansowanie projektu odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja Ekologiczna”.

.