Aktualności

Edukacyjny projekt Caritas Diecezji Ełckiej ze wsparciem NFOŚiGW

22-05-2020, 08:10

Ponad 1,4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli Caritas Diecezji Ełckiej ukończyć „zielony” projekt edukacyjny adresowany do mieszkańców w północno-wschodniej Polsce. To wsparcie przekazane na drugą część przedsięwzięcia pn. „Zielona Osi Orzysz – Ełk – Wigry”, które ożywi świadomość ekologiczną w regionie i pomoże kształtować postawy przyjazne środowisku.

Zaplanowane w projekcie zadania realizowane będą w Domu Św. Rodziny w Orzyszu (w woj. warmińsko-mazurskim), który należy do Caritasu Diecezji Ełckiej. Głównym celem przedsięwzięcia będzie: podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, ukształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz prawidłowych nawyków konsumenckich wśród dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym seniorów) w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim.

Realizacja inicjatywy uruchomi kilka działań edukacyjnych. Rozpocznie się „Letnią Akademią Natury – Słowo i dźwięk w krajobrazie”, kierowaną do dzieci w wieku 12-16 lat. W ciągu pięciu dni warsztatowych uczestnicy będą mogli rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu prasowego i radiowego dziennikarstwa przyrodniczego. „Pretekstem” dla rozważań i głównym tematem warsztatów będą globalne problemy ekologiczne oraz aktualne zagrożenia przyrodnicze ww. województw, a także okoliczne obszary nieodkryte lub niedoceniane, a warte szczególnej uwagi mieszkańców lub pilnej interwencji.

Druga ścieżka pn. „Przyroda w obrazach” będzie adresowana do dzieci w wieku 9-11 lat, a jej program będzie połączeniem nauki fotografii z wiedzą przyrodniczą i zabawą. Zajęcia umożliwią rozwinięcie pasji oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych, przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z przyrody, a nawet fizyki i chemii. Dodatkowo przewidziano organizację botanicznego ogrodu sensorycznego (o pow. 400 m²), który stanowić będzie miejsce obcowania z przyrodą oraz „poligon doświadczalny” dla uczestników programów edukacyjnych.

Dzieciom w wieku szkolnym zostanie zaproponowany trzeci wariant pn. „Mistrzostwa natury”, którego celem będzie wdrożenie do biegłego posługiwania się wiedzą z przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia) w rozwiązywaniu zadań problemowych o charakterze naukowo-technicznym. Tutaj przewidziano też konkurs ekologiczny „Odpad w obiegu zamkniętym”.

Dla najstarszej grupy odbiorców – seniorów – zaplanowano możliwość udziału w programie pt. „Aktywna Jesień”, który pozwoli wykształcić prośrodowiskowe postawy (m.in. świadomość konsumencką).

Projekt rozpocznie się z początkiem lipca 2020 r. a zakończy w sierpniu 2021 r. Jego zasięg szacuje się na ponad 204 tys. osób. Pomoc finansową dla Caritas Diecezji Ełckiej umożliwił program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna”. Umowa potwierdzająca przekazania środków została podpisana 13 maja br. przez Dyrektora Departamentu Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW Donatę Bieniecką-Popardowską oraz Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej ks. Dariusza Kruczyńskiego.

.