Aktualności

10 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach konkursu Miasto z Klimatem

29-05-2020, 16:32

Ruszył nabór wniosków w konkursie na zielono-niebieską infrastrukturę. To 10 mln zł, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Konkurs jest elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”.

Celem konkursu dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej.

„W ramach konkursu chcemy nagradzać miasta, w których upowszechniane są  nowoczesne, efektywne i skuteczne rozwiązania, służące poprawie jakości życia mieszkańców i odporności miast na skutki zmian klimatu” – podkresla minister klimatu Michał Kurtyka.

Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Nagradzane będą przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój terenów zieleni w miastach.

W programie przewidziane są dotacje – maksymalnie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. Realizacja tej części programu „Adaptacja do zmian klimatu” jest pilotażem z możliwością powtarzania konkursu w kolejnych latach.  

Więcej informacji o konkursie na stronie NFOŚiGW.

.