Aktualności

NFOŚiGW: 50 tys. zł na przygotowanie unijnych wniosków LIFE

15-06-2020, 10:08

Już tylko do 18 czerwca br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie na przygotowanie wniosków LIFE w wysokości do 50 tys. zł. Te szansę daje pilotaż NFOŚiGW pn. „Inkubator wniosków LIFE”.

W programie priorytetowym NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” wprowadzono tzw. „Inkubator wniosków LIFE”, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE. Maksymalnie można uzyskać 50 tys. zł, ale nie więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek.

Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie w czterech lub pięciu transzach po osiągnięciu konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków obowiązującej w Programie LIFE. Podział transz pomyślany został w taki sposób, by zapewnić środki w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne w procesie przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego.

„Inkubator wniosków LIFE” jest jednym z czterech elementów oferty NFOŚiGW pn. „Inkubator LIFE”, który obejmuje także: narzędzie elektroniczne – „eKonsultantLIFE”, bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE” oraz wsparcie merytoryczne – „LIFE suport”.

Więcej informacji na temat „Inkubatora” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Inkubator Wniosków LIFE, gdzie umieszczono także regulamin naboru, wzór umowy oraz załączniki wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pliki do pobrania

.