Aktualności

NFOŚiGW na VIII OSE Gdańsk

02-07-2020, 17:47

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski wziął udział w debacie o polskiej polityce energetycznej podczas trwającego w Gdańsku Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego (2-3 lipca br.). Wiceprezes NFOŚiGW odebrał także statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki”.

Pierwszego dnia (2 lipca) OSE Gdańsk, który odbywa się po raz kolejny pod patronatem NFOŚiGW, odbyła się m.in. sesja plenarna pn. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. W dyskusji NFOŚiGW reprezentował Wiceprezes Artur Michalski. Wzięli w niej także udział: Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Stefan Gullgren – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce; Tale Kandal – Chargé d’Affaires Królestwa Norwegii w Polsce oraz Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dyskusję moderował Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl.

Tego samego dnia odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki”, które rozdano po raz piąty. Wyróżnienie – które otrzymują osoby, firmy, instytucje lub samorządy za działania, które w sposób szczególny przyczyniły się  w ostatnim czasie do rozwoju polskiej energetyki – trafiło do rąk Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego. Statuetki odebrali również: Monika Morawiecka – Prezes PGE Baltica Sp. z o.o., Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo.

Temat przewodni tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2020 brzmi: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski ze statuetką „Bursztyn Polskiej Energetyki”. Na zdjęciu w towarzystwie red. W.Jakóbika (BiznesAlert.pl) i K. Karasia (ECB, główny organizator OSE)
Debata o polskiej polityce energetycznej. Na zdjęciu od lewej: red. W.Jakóbik (BiznesAlert.pl), R.Gawin (URE), A.Michalski (NFOŚiGW), Z.Gryglas (MAP

.