Aktualności

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Pile z unijnym wsparciem

30-07-2020, 12:40

Za przebudowę sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile odpowiedzialna będzie, należąca do Enei, Miejska Energetyka Cieplna Piła. Spółka otrzyma na to zadanie 5,7 mln zł dofinansowania ze środków POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 13,7 mln zł.

Umowę o dofinansowanie ciepłowniczego projektu zawarto 28 lipca br. Dokument podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski. W uroczystości uczestniczył także Prezes Zarządu Enea S.A. Paweł Szczeszek.

Źródłem, przekazywanego przez NFOŚiGW wsparcia, jest unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla którego Fundusz jest Instytucją Wdrażającą.

Przedmiotem dofinansowanej inwestycji jest modernizacja i budowa 4,3 km sieci ciepłowniczej w mieście Piła. Przewidziano także instalację 42 indywidualnych węzłów cieplnych. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 9732 GJ/rok, emisji pyłów o 1,04 Mg/rok oraz spadek emisja gazów cieplarnianych o 1 267,6 tony równoważnika CO2/ rok.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MEC Piła Sp. z o.o. Przemysław Lasota; Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski.; Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW...
Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o.; Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski
Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Dyrektor Departamentu Energii NFOŚiGW Anna Pekar
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MEC Piła Sp. z o.o. Przemysław Lasota; Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski.; Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW...
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MEC Piła Sp. z o.o. Przemysław Lasota; Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski.; Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW...
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych MEC Piła Sp. z o.o. Przemysław Lasota; Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski.; Prezes Zarządu ENEA S.A. Paweł Szczeszek; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW...

.